Struktur og opbygning

Antigone består, ligesom alle andre græske tragedier, skiftevis af dialoger og korsange. En korsang kaldes på græsk stasimon, som betyder ‘stående (sang)’. Koret står nemlig op og synger deres replikker. De dele af tragedien, som rummer dialoger mellem personerne, kaldes epeisodion, der betyder ‘handling mellem sangene’. Dette er senere blevet til ordet episode.

Ud over stasimon og epeisodion findes afsnittene prologos (forord) samt parodos, hvor koret marcherer syngende ind. Undervejs er der også…

...

Tragediens dele

Her følger en oversigt over opbygningen af Antigone. Versangivelserne er cirka-tal.

Prologos, vers 1-99: Antigone spørger sin søster Ismene, om hun vil hjælpe med at begrave Polyneikes. Det vil hun ikke. Antigone håner søsteren og beslutter sig stædigt for selv at begrave Polyneikes.

Parodos, v. 100-155: Koret synger en glædessang over, at solen står op, og at Thebens hær har besejret hæren fra Argos, som var ledet af Polyneikes. De priser guderne og opfordrer til at feste til Dionysos/Bacchios’ ære.

1. epeisodion, v. 156-331: Kreon hylder Etéokles, fordi han har forsvaret byen, og fortæller folket, at han har givet Etéokles en god begravelse. Han befaler, at Polyneikes derimod ikke må begraves, fordi han har angrebet Theben med…

...

Analyse af tragediens opbygning

Som regel kan en tragedies opbygning analyseres i tre hoveddele, og dette gælder også Antigone:

I første hoveddel præsenteres vi for dramaets konflikt og de vigtigste personer: Antigone insisterer på at begrave Polyneikes, mens Kreon under ingen omstændigheder vil acceptere dett…

...

Peripeti og anagnoresis

To vigtige begreber i analysen af tragediens opbygning er peripeti (omslag/vendepunkt) og anagnoresis (genkendelse/erkendelse). Peripeti er der, hvor der sker noget, som skaber et afgørende vendepunkt/omslag i handlingen. Anagnoresis er der, hvor hovedpersonen kommer til …

...

Dramaets tre enheder

De fleste tragediers opbygning kan analyseres ud fra det, som kaldes dramaets tre enheder. Det gælder også Antigone.

Handlingens enhed: Dramaet bør have én sammenhængende hand…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind