Socialisering i det senmoderne samfund | Synopsis

 • STX 2.g
 • Samfundsfag B
 • Ingen givet
 • 2
 • 83
 • PDF

Socialisering i det senmoderne samfund | Synopsis

Opgaven er en synopsis til mundtlig eksamen i samfundsfag B. Emnet er socialisering i det senmoderne samfund.

Problemformulering
Hvilken betydning har overgangen fra modernitet til senmodernitet haft for familien, det enkelte individ og dettes opdragelse?

Problemstillinger:
1. Redegørelse for familiens rolle i det senmoderne samfund.
2. Sammenligning af socialiseringsprocessen i hhv. det moderne og senmoderne samfund.
3. Undersøgelse af årsager til det øgede antal af stressrelaterede sygdomme.
4. Diskussion af årsager til,
A). Ungdommens egen og mediernes iscenesættelse af dem.
B). Stigning i mængden af skilsmisser og korte ægteskaber.

Teorien bag er draget fra Ungdomssociologi, Columbus 2008.

Bilag i opgaven:
Politiken d. 21.03.11: Balance. Den moderne familie er under pres.
Berlingske Tidende d. 15.05.11: For høje mål for karriere og familie stresser.
Politiken d. 24.05.11: Kinaskak. Pisa og tigermødre skaber nye børn.
Div. tabeller fra Samfundsstatistik 2009.
Jyllandsposten d. 21.05.2009: Ego-show.
dr.dk/nyheder: Forkælede unge drukner i gæld.
Politiken d. 01.06.11:
Man kunne jo også tage at spørge de unge selv.
Hvorfor' der kun plads til "de dumme unge" i medierne?
Unge er dødtrætte af at høre på brok fra forældre og lærere.
Dagbladet d. 19.04.11: Unge betaler titusindvis af kroner for at arbejde frivilligt.

Elevens kommentar

I forbindelse med 1-2, vil man sagtens kunne omtale Bourdieus Habitusbegreb, herunder den sociale kapital.
Med hensyn til 4A, vil man også kunne inddrage Beck og hans "Risikosamfund". Nærmere bestemt punktet om globalisering.
Videre kan man tale om mediernes rovdrift på proletariatet, her programmer som Sandhedens Time, Paradise Hotel etc.

Studienets kommentar

Det kan være en god idé at skrive en synopsis mere på punktform end i hele sætninger.

Indhold

Problemformulering
Problemstillinger
Delkonklusioner
Overordnet konklusion

Uddrag

Ad 2:
Der var i moderniteten et klart skel mellem primær‐ og sekundærsocialisering. Primærsocialiseringen foregik i hjemmet, hvor der normalvis var en hjemmegående husmoder, og den sekundære socialisering blev først påbegyndt ved seksårsalderen – altså ved skolestart. I det senmoderne samfund er dette skel forgået, og dele af den primære socialisering overgået til institutionerne. I den forbindelse taler vi om en institutionalisering af det enkelte individ. Jævnfør her Lars Denciks teori vedr. ”dobbeltsocialisering”. Kernefamilie bliver til kædefamilie. Her kan passende henvises til bilaget fra Samfundsstatistik 2009, tabel 2.11... Køb adgang for at læse mere

Socialisering i det senmoderne samfund | Synopsis

[12]
Bedømmelser
 • 19-11-2012
  Fint og præcist, men går desværre ikke så meget i dybden. Så hvis ikke man ved hvad det handler om vil det være bedre at finde en opgave med mere stof i.
 • 13-05-2014
  Super god opgave, og gode forslag til forbedringer. Jeg har brugt opgaven som inspiration til samfundsfag på en pædagogisk uddannelse.
 • 01-06-2015
  å¨påp¨¨ååp¨¨åp¨åppå¨åp¨på¨på¨på¨påå¨å¨p
 • 11-03-2015
  den er rtigitg god god