Synopsis om sociale medier og unges identitetsdannelse i Samfundsfag B

  • HHX 2. år
  • Samfundsfag B
  • Ingen givet
  • 3
  • 527
  • PDF

Synopsis om sociale medier og unges identitetsdannelse i Samfundsfag B

Synopsis til mundtlig eksamen i Samfundsfag B om sociale medier. Overemnet er også "sociale medier".

Problemformulering:
Hvordan bliver unges identitet påvirket af sociale medier?

Problemstillinger:
- Hvad er sociale medier, og hvordan indgår de i unges hverdag?
- Hvordan indgår sociale medier i unges identitetsdannelse? Og hvilken rolle spiller selviscenesættelse?
- Hvilke konsekvenser har brugen af sociale medier?

Studienets kommentar

Synopsen er skrevet i punktform og indeholder ingen indledning.

Indhold

Problemformulering:
Problemstillinger:
Delkonklusion for problemstilling 1:
Delkonklusion for problemstillinger 2:
Delkonklusion for problemstilling 3:
Konklusion:
Litteraturliste:

Uddrag

Delkonklusion for problemstilling 1:
o Internetbaserede tjeneste tilbyder social interaktion  kommunikation mellem medie og bruger. Eksempler: Facebook, Instagram og Twitter.
o Brugen af disse er markant steget, og det er med årene blevet lettere.
o Ni ud af ti, i alderen 18-49 år, ejer en smartphone  83%, i alderen ... Køb adgang for at læse mere

Synopsis om sociale medier og unges identitetsdannelse i Samfundsfag B

[1]
Bedømmelser
  • 29-10-2021
    Givet af HF-elev på 1. år