Danmarks konkurrenceevne | Synopsis samfundsfag A

 • STX 3.g
 • Samfundsfag A
 • Ingen givet
 • 6
 • 1632
 • PDF

Danmarks konkurrenceevne | Synopsis samfundsfag A

Synopsis i samfundsfag om Danmarks konkurrenceevne.

Dette er den rettede udgave (med lærers rettelser tydeligt markeret) af en synopsis, som den kan laves til eksamen - dog mere uddybet.
Opgaven var, udfra nogle bilag, selv at lave sin problemformulering. Opgaven kan dog sagtens bruges og læses uden bilagene.

Problemformulering:
Hvilke udfordringer har globaliseringen skabt for dansk økonomi, og hvordan kan disse udfordringer klares?

Problemstillinger:
1. Hvordan har globaliseringen indvirkning på dansk økonomi? Herunder fordele og ulemper ved globaliseringen. her blander du flere taksonomiske niveauer, opdel hellere i flere spørgsmål (Ricardos teori om komparative fordele samt faktorudrustningsteorien (Hecksher-ohlin inddrages))
2. Hvad kan der af bilagene 1-8 siges om Danmarks konkurrenceevne? (bla. Linders teori - gravitationsmodel)
3. Hvordan kan den danske konkurrenceevne forbedres? Herunder inddragelse af Porters diamant. fine problemstillinger

Lærers kommentar

Rigtig god synopsis.
Du rammer genren godt, du stiller gode problemstillinger op, der formår at skabe et godt skelet til opgaven.
Du bør enkelte gange have lidt mere præcision i din besvarelse, men generelt er det en god afvejning mellem at skrive kortfattet og at skrive detaljeret.
Fine spørgsmål til videre arbejde.

Elevens kommentar

Jeg kunne have inddraget finanskrisen lidt mere

Studienets kommentar

Lærers kommentarer er gode og relevante og er markeret tydeligt i opgaven. I forhold til synopsisgenren er opgaven for lang og for uddybet. En eksamenssynopsis må gerne være 2-3 sider og skrevet i punktform, så eksaminator og censor kan få et hurtigt overblik.

Indhold

Indledning
Problemformulering
Problemstillinger
Konklusion
Spørgsmål til videre diskussion

Uddrag

Danmark kommer i fremtiden til at stå overfor store økonomiske udfordringer hvis vi fortsat skal have en stærk velfærdsstat. Hastigt voksende økonomier som Kina og Indien kommer i fremtiden til at spille en stor rolle på verdensmarkedet med en faldende dansk eksport til følge. Danmark er derfor nødt til at forbedre sin konkurrenceevne hvis eksporten skal stige igen... Køb adgang for at læse mere

Danmarks konkurrenceevne | Synopsis samfundsfag A

[2]
Bedømmelser
 • 11-11-2014
  Fx. Jeg havde vildt svært ved at komme igang med at skrive en synopsis i Samfundsfag - og har også haft svært ved at forstå, hvordan en synopsis skulle skrives og opstilles. Med hjælp fra denne opgave, har jeg fået en meget bedre forståelise for hvordan man skal "gå til" sådan en opgave. Jeg er kommet nemt igang med min opgave nu og ved præcis hvad jeg skal skrive om og hvordan jeg skrive det. Der mangler måske en litteraturliste - hvor har du informationerne fra? Hele opgaven er virkelig god. Den har virkelig hjulpet mig til at komme igang. Super arbejde
 • 26-11-2013
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Hjalp mig meget til en fremlæggelse