Synopsis til EP - Eksamensprojekt om Christiania

  • HF 2. år
  • EP - Eksamensprojekt (Samfundsfag B, Historie B)
  • Ingen givet
  • 6
  • 1673
  • PDF

Synopsis til EP - Eksamensprojekt om Christiania

Synopsis til EP - Eksamensprojekt på HF i Historie B og Samfundsfag B om fristaden Christiania.

Opgaveformulering
1. Gør rede for Christianias historie med særligt fokus på første periode i 1970'erne. Inddrag her begrundelse for oprettelsen af Christiania samt hvilke visioner om et alternativt samfund, der lå bag.

2. Undersøg forskellige politiske holdninger til fristaden med fokus på for og imod evt. rydning af Christiania. Derudover analyseres baggrunden for holdningen samt politiske standpunkter.

3. Analyser hvilke demokratiformer og ideologi som kommer til udtryk i Christianias styreform. Her undersøges om den formelle styreform også er den reelle.

4. Diskuter Christianias fremtid. Inddrag her fordele og ulemper ved bevaring af Christiania, samt muligheder til fristadens overlevelse.

Indhold

Indledning
Problemformulering
Metode
Redegørende niveau:
Christianias historie samt styreform
Analyserende niveau:
Pia Kjærsgaard, folketingsordfører, Dansk Folkeparti.
Line Barfod, Enhedslisten:
Christianias demokrati samt ideologi:
Diskuterende niveau:
Christianias overlevelse:
Fordele og ulemper ved Christiania:
Konklusion
Kildehenvisning

Uddrag

Indledning:
Fristaden Christiania er et omdiskuteret emne i medierne og på de politiske debatter. Dét som startede som et socialt eksperiment i 1971, har udviklet sig til at være en indbringende turistattraktion og et stykke dansk historie. Christianitterne stræber efter et samfund uden normer og autoritet – altså et samfund hvor der er plads til alle, og hvor alle er frie. Dette samfund har haft udfordringer fra befolkning og forskellige debatter, men også medvind, samt vundet en plads i mange danskers hjerte. I denne opgave vil jeg kigge på Christianias historie samt styreform. Jeg vil derudover kigge på Christianias mulige overlevelse.

Metode:
For at komme frem til min problemformulering, vil jeg i min redegørelse benytte mig af faktalink.dk, danmarkshistorien.dk og en guide, som er hentet på Christiania, for at finde frem til fristadens begyndelse samt styreform. Derudover vil jeg inddrage et ugebrev ”Ryd Christiania” skrevet af folketingsordfører Pia Kjærsgaard, som jeg vil sætte op mod enhedslistens holdning til Christiania, som er beskrevet på deres hjemmeside, for at finde frem til eventuelle politiske modsætninger i forhold til Christiania og deres overlevelse. Dernæst for at belyse min analyse vil jeg, kigge på det indsamlede materiale, og derudfra analysere Christianitternes styreform og demokrati. Til sidst vil jeg sammenfatte min opgave i en diskussion, hvor jeg diskutere fordele og ulemper ved Christiania samt muligheder for fristadens overlevelse... Køb adgang for at læse mere

Synopsis til EP - Eksamensprojekt om Christiania

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.