Kulturel frisættelse

Her finder du en gennemgang af Ziehes begreb kulturel frisættelse. Ziehe mener, at frisættelsen er et centralt kendetegn ved det senmoderne samfund. Vi forklarer, hvad begrebet betyder og giver dig et eksempel, så du kan få helt styr på, hvad kulturel frisættelse er.

Individet er ikke længere bundet af traditioner

Kulturel frisættelse betyder, at traditioner har fået mindre indflydelse på individets liv. Traditioner skal forstås i bred forstand og er overleverede skikke, værdier, religion, slægt, normer, kønsroller og tilknytning til et bestemt sted. Det vil sige værdier, skikke mfl. der gives videre fra en generation til den næste. I det senmoderne samfund er individet altså til en vis grad frigjort fra bånd, der tidligere bestemte over dets liv. Frisættelsen medfører også, at individets identitet ikke længere er noget, der fastlægges på forhånd, men derimod noget, som kan ændre sig gennem livet. Det betyder, at individet f.eks. ikke behøver blive håndværker, fordi dets far er håndværker. Frisættelsen giver på den måde individet flere muligheder og måder at l...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind