Kulturel frisættelse

Individet er ikke længere bundet af traditioner

Kulturel frisættelse betyder, at traditioner har fået mindre indflydelse på individets liv. Traditioner skal forstås i bred forstand og er overleverede skikke, værdier, religion, slægt, normer, kønsroller og tilknytning til et bestemt sted. Det vil sige, værdier, skikke mfl. der gives videre fra en generation til den næste. I det senmoderne samfund er individet altså til en vis grad frigjort fra bånd, der tidligere bestemte over dets liv. Frisættelsen medfører også, at individets identitet ikke længere er noget, der fastlægges på forhånd, men derimod noget, som kan ændre sig gennem livet. Det betyder, at man fx ikke behøver blive håndværker, fordi ens far er håndværker. Frisættelsen giver på den måde individet flere muligheder og måder at leve sit liv på. Når individets liv og identitet ikke er givet på forhånd, så er der plads til at individet kan vælge sin egen vej. Individet har altså fået stø...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind