Finanspolitik

Finanspolitik er den politik staten fører i forhold til statens indtægter og udgifter for at påvirke den økonomiske udvikling. I kompendiet dækker vi de vigtigste ting du skal vide om finanspolitik i Samfundsfag og International Økonomi.

På de følgende sider kan du læse om:

Her kan du læse et uddrag fra siden "Hvad er finanspolitik?"

Hvis staten ønsker at øge efterspørgslen, kan den sænke sine indtægter eller øge sine udgifter. Hvis staten omvendt ønsker at dæmpe efterspørgslen, kan den øge sine indtægter eller sænke sine udgifter.

Der findes forskellige finanspolitiske instrumenter som staten kan tage i brug, når den fører finanspolitik. Man skelner mellem instrumenter, der påvirker statens indtægter og instrumenter, som påvirker statens udgifter:

De finanspolitiske indtægtsinstrumenter

  • Skatter (indkomstskat, arbejdsmarkedsbidrag etc.)
  • Moms
  • Afgifter (energi- og miljøafgifter, spiritusafgifter, cigaretafgifter etc.)

De finanspolitiske udgiftsinstrumenter

  • Overførselsindkomster (pensioner, dagpenge, SU etc.) 
  • Det offentlige forbrug (offentligt ansatte, offentligt varekøb etc.)
  • Offentlige investeringer (sygehuse, motorveje, broer etc.) 

De forskellige instrumenter påvirker efterspørgslen forskelligt alt afhængig af, hvad størrelsen på den finanspolitiske multiplikator er for det pågældende instrument. Årsagen er, at der er mange faktorer, som har betydning for størrelsen på den finanspolitiske multiplikator.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind