Ekspansiv finanspolitik

Hvad er ekspansiv finanspolitik?

Ekspansiv finanspolitik er, når staten hæver sine udgifter eller sænker sine indtægter i et forsøg på at øge den samlede efterspørgsel i samfundet. Ekspansiv finanspolitik kaldes også lempelig finanspolitik.

Hvad bruger man ekspansiv finanspolitik til?

Ekspansiv finanspolitik bruges til at øge efterspørgslen i samfundet. Der er typisk behov for at øge efterspørgslen, når der er lavkonjunktur. For at undgå lavkonjunkturens negative konsekvenser, såsom høj arbejdsløshed, kan politikerne vælge at føre ekspansiv finanspolitik. Herved øger de nemlig efterspørgslen på kort sigt. På den måde kan ekspansiv finanspolitik være med til at hjælpe samfundet ud af en lavkonjunktur.

Hvordan virker ekspansiv finanspolitik?

Når politikerne aktivt ønsker at hæve efterspørgslen i samfundet, benytter de sig af de finanspolitiske indtægts- og udgiftsinstrumenter. Overordnet set kan de vælge imellem følgende to strategier eller en kombination af begge:

  • Sænke de finanspolitiske indtægtsinstrumenter (skatter, moms eller afgifter). Hvis man sænker indkomstskatten, bliver befolkningens disponible indkomst større. Og hvis man sænker momsen på f.eks. økologiske grøntsager eller afgifterne på
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind