Spændingsrækken

Hvad er spændingsrækken?

Spændingsrækken er en opstilling af primært metaller i en lang række. Ud fra spændingsrækken, kan du: 

  1. Vurdere om metallet kan opløses af syre
  2. Vurdere om to givne metaller vil reagere med hinanden

Hvis du leder efter hjælp til at skrive rapport om forsøget med spændingsrækken, kan du finde vores rapporthjælp her.

Hvilke metaller kan opløses i syre?

Vi ser her spændingsrækken:

Langt de fleste stoffer i spændingsrækken er metaller. H2 (dihydrogen) skiller sig dog ud ved at være et molekyle. H2 adskiller metallerne i de såkaldt ædle metaller og de uædle metaller:

Alle de metaller, der ligger til højre for H2 kaldes for ædelmetaller.  Alle de metaller, der ligger til venstre for H2 kaldes for uædle metaller.

Ædelmetaller er syre-resistente og kan dermed ikke opløses af syreUædle metaller kan godt opløses af syre.

Eksempel på, at et uædelt metal opløses af syre

Jern (Fe) er et eksempel på et uædelt metal, da det ligger til venstre for H2 i spændingsrækken:

   K      Ba     Na      Mg      Al      Zn      Fe      Pb     H2     Cu      Ag      Pt      Au   
                             Opløses af syre          Syre-resistente 

Fe opløses derfor af syre. Syre kan vi symbolisere ved H+(aq). Reaktionen ses her:

Vi kan se, at Fe(s) oxideres til Fe2+. Jern på fast form (Fe(s)) omdannes til en jern-ion i vandig opløsning (Fe2+(aq)). Jern er altså blevet opløst af syren.

Syren (H+(aq)) er til gengæld blevet reduceret til dihydrogen (H2(g)). 

Da Fe er blevet oxideret og H er blevet reduceret, er der tale om en redoxreaktion. 

Eksempel på, at et ædelt metal er syre-resistent

Sølv (Ag) er et eksempel på et ædelt metal, da det ligger til højre for H2 i spændingsrækken:

 K      Ba     Na      Mg      Al      Zn      Fe      Pb     H2     Cu      Ag      Pt      Au   
                             Opløses af syre          Syre-resistente 

 Ag opløses derfor ikke af syre. Hvis man hældte en syre-opløsning over noget sølv, ville der ganske enkelt intet ske. Det plejer man, at opskrive således:

Hvilke metaller oxideres let?

Det gælder generelt, at jo længere til venstre et metal står i spændingsrækken, jo lettere har det ved at blive oxideret. De ædle metaller, der står i højre side af spændingsrækken, har derfor ikke så let ved at blive oxideret. Til gengæld har metallerne i venstre side af spændingsrækken nemmere ved at blive oxideret. Sagt med andre ord, jo længere mod venstre et metal står i spændingsrækken, jo mere reaktionsvilligt er det.

Eksempel: Zink og sølv-ionen

   K      Ba     Na      Mg      Al      Zn      Fe      Pb     H2     Cu      Ag      Pt      Au   
                           Reaktionsvillige me
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind