Rapporter

Redoxreaktioner er en vigtig disciplin i mange kemirapporter. Det er obligatorisk at lære på C-niveau, og det er også en vigtig del af eksamen på både B-niveau og A-niveau. 

Redoxreaktioner handler grundlæggende om begreberne: oxidation og reduktion. Dertil kommer begreber som elektronoverførsel, oxidationstrin og ikke mindst den såkaldte spændingsrække, som beskriver hvilke metaller, der let kan oxideres, hvilke metaller, der har svært ved at blive oxideret og hvilke metaller, der kan opløses af syre. 

En af de vigtigste rapporter handler om bestemmelse af jernindholdet i ståluld. I denne rapport gennemføres en redoxtitrering.

På de næste sider finder du hjælp til rapporter om redoxreaktioner. Siderne er under udarbejdelse, og der vil løbende blive tilføjet materiale.