Rust

Din cykelkæde er lavet af jern, Fe(s). Jern kan ruste. Rustdannelse kræver dog, at der er jern (Fe), vand (H2O) og dioxygen (O2) til stede. Generelt ruster din cykelkæde hurtigere, når det regner. Hvis det regner, kommer der vand på din cykelkæde. Vandet indeholder dioxygen, O2, som så kan reagere med det jern din cykelkæde er lavet af. Rustdannelse består af flere redoxreaktioner:

Fe(s) oxideres til Fe2+(aq)

Først reagerer Fe(s) med O2(aq), hvorved der dannes Fe2+(aq) og OH-(aq):

Reaktionen er ikke afstemt endnu. Vi går nu i gang med at afstemme redoxreaktionen: 

1) Bestem oxidationstal

Fe(s) er et rent grundstof, og derfor har Fe her 0 i oxidationstal.

O2 er også et rent grundstof, og derfor har O her o i oxidationstal.

Fe2+ er en simpel ion, og i en simpel ion har er oxidationstallet lig med ladningen. Fe har altså +2 i oxidationstal, som man med romertal skriver II.

I OH- har O fået sit normale oxidationstal som er -2. Med romertal skriver man dette som -II.

Vi skriver de fundne oxidationstal over hvert atom:

2) Afstem oxidation med reduktion

Fe starter med et oxidationstal på 0, og slutter med et oxidationstal på +2. Fe er altså steget med 2 i oxidationstal. Fe er altså blevet oxideret.

O starter med et oxidationstal på 0, og slutter med et oxidationstal på -2. O er altså faldet i oxidationstal. O er altså blevet reduceret.

Det kan vi skrive således:

Fe: 2↑

O:  2↓

Vi kan også illustrere det således:

Da Fe oxideres med 2 og O reduceres med 2, kunne man godt tro, at oxidation og reduktion var afstemt. Det er det ikke helt, idet O2 indeholder 2 O-atomer. Vi skal derfor også have 2 Fe:

Fe: 2↑∙ 2 =4↑

O:  2↓∙2=4↓

Vi indsætter koefficienterne i reaktionsskemaet:

Bemærk, at vi ikke har skrevet 2 foran O2, da der er allerede er 2 O-atomer i O2. 

3) Afstem ladning med OH-

På venstre side af reaktionspilen har vi kun to grundstoffer. Grundstoffer er altid neutrale, og derfor er ladningen 0 på venstre side. 

På højre side har vi 2 Fe2+-ioner. Det giver +4 i alt (2∙2=4). Derudover har vi 2 OH-, hvilket giver -2 i alt (-1∙2=-2). Ladningen på højre...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind