[0]

Redoxreaktioner

Her finder du studienets kompendium om redoxreaktioner. Kompendiet giver dig en komplet og letforståelig guide til afstemning af redoxreaktioner. Kompendiet giver en definition af redoxreaktioner og kommer med eksempler på begge dele. Vi beskriver også begreber som oxidationstal, oxidation og reduktion, og hjælper dig med, hvordan man afstemmer en redoxreaktion fra start til slut, ved hjælp af eksempler.

Her får du et uddrag af siden om oxidation og reduktion:

En oxidation er det samme som en afgivelse af elektroner

Man kan også beskrive en oxidation som en afgivelse af elektroner. Lad os prøve at se på samme reaktion som før:

Mg(s) →  Mg2+(aq) + 2e-

For at Mg(s) kunne blive omdannet til Mg2+, skulle Mg afgive to elektroner. En afgivelse af elektroner er faktisk det samme som en stigning i oxidationstal. Det kan virke mærkeligt, at oxidationstallet stiger, når man giver noget væk, men det skyldes, at elektroner er negativt ladede. En måde at forstå det på er, at hvis man giver noget negativt væk, bliver man selv mere positiv.

En oxidation er det samme som at få tilført oxygen (O)

En oxidation kan også beskrives som en tilførsel af oxygen (O). Det ser vi et eksempel på her:

C(s) + O2(g)  →   CO2(g)

I ovenstående reaktion har vi C(s) og O2(g) som de to reaktanter. C(s) er et rent grundstof, da det er neutralt, og fordi det kun indeholder atomet C (carbon). Da C(s) er et rent grundstof, må det have oxidationstallet 0. Som produkt har vi kun CO2-molekylet. C(s) har altså reageret med O2(g) og blevet til CO2(g). I CO2 har C-atomet faktisk fået et oxidationstal på 4. C-atomet er altså steget fra 0 til 4 i oxidationstal. C-atomet er dermed blevet ...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Redoxreaktioner

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette produkt.