Opgaver om funktioner af to variable

Her kan du få hjælp til at løse mange af de opgaver om funktioner af to variable, der typisk indgår i eksamenssæt til Matematik A og B på HHX.

Webbogen består af vejledninger, der hver handler om én type af opgave. Vejledningerne hjælper dig både med at genkende og løse forskellige typer af opgaver om funktioner af to variable. I vejledningerne er der også en række eksempler på opgaver, som vi har lavet, så de ligner eksamensopgaver. Vi har løst opgaverne med de metoder, der er gennemgået i vejledningerne. I besvarelserne har vi brugt CAS-værktøjerne WordMat, Maple™ og TI-Nspire™.

Vi anbefaler, at du begynder at øve dig på at bruge løsningsmetoderne i god tid inden din eksamen, så du kan nå at blive fortrolig med metoderne.

Du kan finde vejledninger til opgaver inden for andre emner, fx differentialregning og økonomi, i Matematik med hjælpemidler.

Opbygning

Webbogen består af fire vejledninger til opgaver om funktioner af to variable. De første tre vejledninger handler om opgaver om lineære funktioner af to variable. I vejledningerne får du hjælp til at

Den sidste vejledning handler om kvadratisk programmering, dvs. optimering af en funktion af to variable på formen f(x,y) = ax+ bx+ cy+ dy + h, hvor a ≠ 0.

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Opgaver om funktioner af to variable

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette produkt.