Tegn grafen

Her kan du få hjælp til at tegne grafen for en funktion af to variable i et CAS-værktøj.

Eksempler på opgaveformuleringer

Vi har understreget de ord, der er karakteristiske for opgaver af denne type:

  • Tegn grafen for f.
  • Tegn grafen for g i grafvinduet [0;10] x [0;10] x [0;20].
  • Tegn grafen for h i området 0 ≤ x ≤ 20 og 0 ≤ y ≤ 15.

Metode

Du skal starte med at identificere forskriften for den funktion, hvis graf du skal tegne. Forskriften for funktionen er typisk givet i opgaven eller også har du bestemt den i en tidligere delopgave.

Du skal også aflæse, om du skal tegne grafen for funktionen i et bestemt grafvindue, fx [-5;5] x [-5;5] x [0;20]. Intervallerne angiver det udsnit af hhv. x-, y- og z-aksen, som skal være synligt. Hvis der fx står i opgaven, at du skal tegne grafen for en funktion i grafvinduet [-5;5] x [-5;5] x [0;20], så skal intervallet [-5;5] være synligt på x-aksen, [-5;5] på y-aksen og [0;20] på z-aksen.

Du skal tegne grafen i dit CAS-værktøj. Hvis du er i tvivl om, hvordan du benytter et CAS-værktøj til at tegne en graf for en funktion af to variable, så kan du få hjælp i vores vejledninger til WordMat, GeoGebra™, Maple™ og TI-Nspire™.