Opgaver om funktioner i to variable

I dette kapitel kan du finde hjælp til at løse de typeopgaver om lineære og kvadratiske funktioner i to variable, som du kan støde på til den skriftlige eksamen i matematik på A-, B- og C-niveau på STX, HTX, HHX og HF.

Til hver enkelt typeopgave har vi lavet en guide, hvor vi beskriver, hvordan du kan genkende typeopgaven, og hvordan du kan løse den. Derudover indeholder hver guide også en række eksempler på opgaver, som er lavet, så de ligner eksamensopgaver. Opgaveeksemplerne er løst med den metode, vi har gennemgået i guiden. I løsningerne har vi brugt CAS-værktøjerne WordMat, Maple™ og TI-Nspire™.

Vi anbefaler, at du begynder at øve dig på løsningsmetoderne i god tid inden din eksamen, så du kan nå at blive fortrolig med metoderne.