Bestem fortegn for a, b, c eller d ud fra parabel

Denne vejledning hører til STX B-niveau. Du finder vejledningerne til andre uddannelser og niveauer her: HF B.…

...

Eksempler på opgaveformuleringer

  • Bestem fortegnet for hvert af tallene a og c.
  • Bestem fortegnet for a og diskriminanten d. Begrund svaret.…

...

Sådan kan du genkende opgaver af denne type

Du kan genkende opgaver af denne type på, at

  • du får givet en parabel, dvs. grafen for et andengradspolynomium f(x) = ax2 + bx + c.
  • du skal bestemme fortegnet for én eller flere af koefficienterne a, b, c og/eller diskriminanten d.…

...

Sådan løser du opgaver af denne type

Tallet a

Bestem fortegnet for a ved at aflæse, om parablens "ben" vender opad eller nedad:

  • Hvis parablens ben vender opad, så er a > 0.
  • Hvi…

...

Eksempler

Eksempel: Bestem fortegnet for a og b

Figuren herover viser grafen for et andengradspolynomium

f(x) = ax2 + bx + c

Bestem fortegnet for a og for b.

Løsning
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med ekstra forklaringer
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Eksempel: Bestem fortegnet for tallet c og diskriminanten d

Figuren herover viser grafen for et andengradspolynomium

f(x) = ax2 + bx + c

Bestem fortegnet for tallet c og diskriminanten d.

Løsning
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med ekstra forklaringer
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

...

Opgaver, du kan øve dig på

Du kan finde opgaver, som du kan øve dig på, i Vejledende Enkeltopgaver STX B. Du kan finde opgaverne på emu.dk og vores besvarelser her:

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind