Bestem koordinater til parabels toppunkt

Denne vejledning hører til STX B-niveau. Du finder vejledningerne til andre uddannelser og niveauer her: HF B.…

...

Eksempler på opgaveformuleringer

  • Bestem førstekoordinaten til parablens toppunkt.
  • Bestem koordinatsættet til toppunktet for parablen.…

...

Sådan kan du genkende opgaver af denne type

Du kan genkende opgaver af denne type på, at

  • du får givet forskriften for et andengradspolynomium f(x) = ax2 + bx + c (hvis graf er en parabel) eller en ligning på formen y = ax2 + bx + c (ligningen for en parabel).
  • du skal bestemme førstekoordinaten eller koordinatsættet til toppunktet for parablen.…

...

Sådan løser du opgaver af denne type

Trin-for-trin-vejledning

1. Aflæs koefficienterne a, b og c i forskriften/ligningen

Vær opmærksom på, om koefficienterne er positive eller negative.

Her er et eks…

...

Eksempel

Et andengradspolynomium f er givet ved

f(x) = 2x2 - 6x + 4

Grafen for f er en parabel.

Bestem koordinatsættet til toppunktet for parablen.

Løsning
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med ekstra forklaringer
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

...

Opgaver, du kan øve dig på

Du kan finde opgaver, som du kan øve dig på, i Vejledende Enkeltopgaver STX B. Du kan finde opgaverne på emu.dk og vores besvarelser her:

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind