Bestem areal af trekant eller parallelogram

Eksempler på opgaveformuleringer

  • Bestem arealet af trekant OPQ.
  • Bestem arealet af haven, der har form som parallelogrammet ABCD.…

...

Sådan kan du genkende opgaver af denne type

Du kan genkende opgaver af denne type på, at

  • du får givet koordinaterne til nogle vektorer eller punkter, eller du kan aflæse koordinaterne på en figur.
  • du skal bestemme arealet af en trekant eller et parallelogram, der er udspændt af de vektorer eller afgrænset af de punkter, som du har fået givet.…

...

Sådan løser du opgaver af denne type

Trin-for-trin-vejledning

1. Bestem koordinaterne til to vektorer

          

Som det første skal du bestemme koordinaterne til to vektorer, der udspænder den trekant eller det parallelogram, som du skal bestemme arealet af.

Hvis du får oplyst vektorernes koordinater i opgaven, så kan du gå vide…

...

Eksempel

Figuren herover viser trekanten OAB. Punkterne er givet ved O(0,0), A(7,3) og B(5,8).

Enheden på begge akser er cm.

Bestem arealet af trekant OAB.

Løsning
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med ekstra forklaringer
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

...

Opgaver, du kan øve dig på

Du kan finde opgaver, som du kan øve dig på, i Vejledende Enkeltopgaver STX B. Du kan finde opgaverne på emu.dk og vores besvarelser her:

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind