Baggrundsinformation

Første verdenskrig og Danmarks neutralitet

I ”Agerhønen” hører vi, at handlingen foregår under ”Den første store Krig”, dvs. første verdenskrig. Første verdenskrig begyndte i 1914 og sluttede i 1918, og den bliver nogle gange kaldt Den store krig, fordi den var så betydningsfuld og verdensomspændende. Millioner af mennesker døde, og kejserrigerne Tyskland, Rusland, Osmannerriget og Østrig-Ungarn blev opløst og frataget store landområder.

Danmark var neutral under krigen. Det vil sige, at Danmark ikke valgte side og dermed ikke var direkte engageret i krigshandlingerne. Alligevel kunne det mærkes, at der var krig. Mange tusinde mænd blev indkaldt til en sikringsstyrke, der skulle beskytte de danske landegrænser og den københavnske befæstning i tilfælde af, at Danmark alligevel blev invaderet af en fremmed stormagt. Det var især en tysk invasion, man frygtede. En stor del af Sønderjylland var efter krigen i 1864 blevet tysk. Over 25.000 personer herfra deltog i krigen, hvor cirka 5000 mistede livet.

Derudover måtte flere varer rationeres på grund af krigen. Det betød, at visse varer blev solgt i bestemte portioner, hvis størrelser var fastsat af staten. Fx var der mangel på te, sukker, kaffe, olie og andet brændstof, og disse produkter kunne derfor kun købes med rationeringsmærker, der gav ret til at købe en bestemt mængde af varen.

I Martin A. Hansens forfatterskab skildres bondesamfundet positivt 

Martin A. Hansen blev født i 1909 og døde i 1955. Han voksede op i et kristent miljø på halvøen Stevns på Sydsjælland, hvor hans fars familie ejede et mindre landbrug. Hans mors familie havde en fattigere baggrund. 

I forfatterskabet er forskellen på livet i byen og livet på landet et tilbagevendende tema. Hansen beskrev ofte det traditionelle bondesamfund i positive træk, mens det moderne industrisamfund blev kritiseret. Han mente, at man fandt vigtige traditioner og værdier i det gamle bondesamfund, som skulle bevares i en eller anden form i tiden efter anden verdenskrig.

Hansen var barn under første verdenskrig og døde 10 år efter anden verdenskrigs afslutning. Begge krige fik stor indflydelse på hans litteratur og livssyn. Under anden verdenskrig var Hansen aktiv i de...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind