Komposition

Kaldes også opbygning.

Handlingen er bygget op som et lineært forløb

”Agerhønen er bygget op som et lineært forløb. Det vil sige, at novellen har en begyndelse, midte og slutning, og at begivenhederne stort set fortælles i samme rækkefølge, som vi må forestille os, de har fundet sted i. Begyndelsen er der, hvor vinden blæser, og sneen falder om huset. Midten er der, hvor familien sidder og venter i stilhed i huset, hvorefter håbet vender tilbage, da agerhønen rammer døren. Slutningen er der, hvor de sidder og spiser et festmåltid.

Et lineært forløb er typisk opbygget kronologisk, hvilket vil sige, at begivenhederne finder sted efter hinanden som perler på en snor. Der bliver ikke sprunget mellem de forskellige begivenheder. I ”Agerhønen” er der et enkelt spring i tid, fordi der er et flashback. Du kan læse mere om flashback senere i dette afsnit. Generelt kan vi stadig sige, at forløbet er lineært, fordi der kun sker et enkelt spring tilbage i tid.

Virkning

Det lineære forløb har den effekt, at ”Agerhønen” virker realistisk. Det er let at følge med i handlingen, fordi der sker ikke store spring i tid. Der er dog et enkelt flashback, hvorefter vi vender tilbage til det lineære handlingsforløb.

Vi kan sige, at det lineære handlingsforløb står i kontrast til de store, tidløse spørgsmål, novellen stiller. I novellen oplever en fattig familie et mirakel. Det virker urealistisk, at agerhønen pludselig dukker op på det rette tidspunkt på det rette sted, men handlingen fortsætter ad den lineære linje, selvom der sker noget, der bryder med realismen.

Samtidig har det lineære forløb også den virkning, at handlingen bliver let at følge med i og forstå. Det gør, at vi som læsere kan fokusere på historien og ikke kompositionen. Vi er derfor fx ikke i tvivl om, at vendepunktet er der, hvor agerhønen rammer døren. Kompositionen er samlet om det øjeblik, og det er dramatisk, da det sker. Havde handlingsforløbet været mere fragmenteret, var det måske ikke så tydeligt, hvornår de vigtige begivenheder i novellen fandt sted.

Novellen begynder in medias res

”Agerhønen” begynder in medias res. In medias res betyder ”midt i t...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind