Den offentlige sektor i Danmark

Den offentlige sektors opgaver

 • Holdningen til hvilke opgaver den offentlige sektor skal varetage hænger sammen med politisk ståsted.
 • I Danmark er der bred politisk enighed om at statens opgaver er (i højere eller mindre grad) at:
  • Regulere samfundsøkonomien, fx gennem finanspolitik.
  • Udligne sociale forskelle i samfundet (omfordeling).
  • Forsyne befolkningen med offentlige goder, såsom politi, sundhedsvæsen og skoler.
  • Modvirke markedsfejl, fx monopoldannelse.
  • Regulere borgernes adfærd indenfor bestemte områder, fx via cigaretafgifter for at begrænse rygning.
 • Den offentlige sektor består af staten, regionerne, kommunerne, selvejende institutioner (fx gymnasier) og fonde (fx ATP).
  • Staten har ansvar for forsvar, politi, domstole, motorveje, universiteter, forskning, miljø m.fl.
  • Regionerne har ansvaret for sundhedsvæsenet, regional udvikling, trafik og nogle miljøopgaver.
  • Kommunerne har ansvaret for folkeskoler, veje, parker, kloak, kontanthjælp, pension, hjemmepleje, børnehaver, jobcentre m.fl.
 • Størrelsen på den offentlige sektor kan måles på forskellige måder. En typisk metode er at se på de offentlige udgifter som andel af BNP. I DK er det ca. 51 %.

Den offentlige sektors indtægter

 • Den offentlige sektors indtægter består af skatter og afgifter.
 • Formålet med indtægterne er primært at finansiere de offentlige udgifter. Nogle afgifter har dog også til formål at påvirke borgernes eller erhvervslivets adfærd. Fx afgift på el, CO2, alkohol, fedt, sukker og tobak.
 • OBS! Skatter og afgifter - bliver bredt set bare kaldt “skatter”.
 • Typer af indtægter
  • Direkte skatter
   • Indkomstskat: Betales til staten, kommunen og Folkekirken (hvis man er medlem).
    • Kommuneskatten er ca. 25 %, men varierer fra kommune til kommune.
    • Skatten til staten af
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind