Udviklingsteorier

Hvad er udviklingsteorier?

 • Udviklingsteorier forsøger at forklare den underudvikling, der har været i nogle lande og/eller kommer med forslag til, hvad der skal gøres for, at landene kan arbejde sig ud af fattigdomscirklen.
 • Fattigdomscirklen
  • Lav BNP pr. indbygger → al indkomst går til forbrug → ingen opsparing
  • Ingen opsparing → ingen investeringer i teknologi, infrastruktur, uddannelse, sundhed
  • Ingen investeringer → fastholdelse af forældet produktionsapparat → ineffektiv produktion
  • Ineffektiv produktion → lav BNP pr. indbygger
  • Derudover medfører de manglende investeringer:
   • Dårlig uddannet befolkning.
   • Dårlig sundhed.
   • Ringe sanitære forhold.
   • Underernæring.

Moderniseringsteorier

 • Moderniseringsteorier modstiller det moderne og det traditionelle samfund.
  • Det moderne samfund (ilande) er endemålet for den økonomiske udvikling. Her har samfundet gennemgået en industrialisering og modernisering.
  • Det traditionelle samfund (ulande) er endnu ikke er moderniseret.
 • Årsag til underudvikling i ulande
  • Ulande er forblevet fastlåste i det traditionelle samfund. De befinder sig på et stadie før økonomisk udvikling.
  • Afviser at kolonimagterne har ansvar for den nuværende situation i ulande. Man mener, at koloniseringen har været gavnlig for ulandene samt at de rige ilandes dominans på det globale marked har gavnlig effekt på ulandenes økonomi.
 • Målet
  • At bringe ulande op på ilandes niveau. Ilande ses som ideal for økonomisk udvikling.
 • Som regel inspireret af økonomisk liberalisme.

Rostows faseteori

 • Alle lande gennemgår et udviklingsforløb der kan inddeles i 5 faser.
 • De 5 faser
  • Fase 1: Det traditionsbundne samfund
   • Samfundet er domineret af landbrug til selvforsyning med gammeldags produktionsmetoder.
   • Stort set ingen industri.
  • Fase 2: Optakten til take off - kaldes også overgangssamfund
   • Der skabes forudsætning for industrialisering. Dvs. befolkningen begynder at spare op, hvilket giver bedre muligheder for at investere i maskiner og teknologi.
   • Mindre industrivirksomheder begynder at dukke op.
  • Fase 3: Selve take off-fasen
   • Gennemgribende industrialisering påbegyndes, når landet anvender mere end 10 % af det samlede BNP på investering, såsom anskaffelse af maskiner og teknologi.
   • Når investeringer overstiger 10 % vil der opstå en selvforstærkende vækst i landet. Årsagen er, at investeringer øger produktionen og dermed indkomsten og efterspørgslen.
   • Udtrykket take off bruges til at beskrive, at et samfund forlader det traditionelle samfund og bevæger sig mod det højtudviklede industrisamfund.
  • Fase 4: Udvikling mod modenhed - kaldes også modenhedssamfundet
   • Modernisering spreder sig til resten af samfundets sektorer. Fx i landbruget.
  • Fase 5: Masseforbrugets epoke - kaldes også masseforbrugssamfundet
   • Landet er færdigindustrialiseret.
   • Masseproduktion af varer skaber stor velstand.
 • Teorien er baseret på den historiske udvikling i ilande. Rostow mener, at alle lande før eller siden vil gennemleve de 5 faser. Ulande er bare endnu ikke nået til take off.

Lewis' dualismeteori

 • Betragter ulandes økonomier som to adskilte sektorer
  • En traditionel og tilbagestående landbrugssektor
  • En dynamisk industrisektor i byområder
 • Landbrugssektoren i ulande er præget af arbejdsløshed, da
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind