Arbejdsmarked og indkomst

Arbejdsmarked

 • Arbejdsmarkedet er det samlede udbud af og efterspørgsel efter arbejdskraft indenfor et geografisk område.
 • Prisen på arbejdskraft er lønnen.
  • Løn er en udgift for virksomhederne, men en indtægt for lønmodtageren. Lønmodtagere vil over tid gerne øge deres løn. Virksomhederne ønsker at holde lønnen i ro, da høje lønomkostninger påvirker virksomhedernes konkurrenceevne.Der kan godt opstå konflikt om lønnens størrelse, da virksomheder og lønmodtagere har modsatrettede interesser.
 • Efterspørgsel på arbejdskraft afhænger primært af prisen på arbejdskraft.
  • Til et bestemt prisniveau afhænger efterspørgslen på arbejdskraft af, hvor meget profit virksomhederne kan lave ved dette prisniveau.
 • Udbuddet af arbejdskraft kan måles som antallet af personer, der udbyder deres arbejdskraft eller som det samlede antal udbudte arbejdstimer.
 • Udbuddet påvirkes af
  • Arbejdstids- og ferieregler. I DK er en fuldtidsstilling normalt 37 t/ugen (maksimalt 48 t/ ugen) og arbejdstageren har ret til 5 ugers ferie. Det gør antallet af udbudte arbejdstimer mindre end hvis arbejdsugen var længere.
  • Lønniveauet:

Hvis lønnen stiger

Arbejdstager tænker...                                              ArbejdsudbudEffektJeg får mere ud af at arbejde ekstraØgesSubstitutionJeg får samme indkomst ved kortere arbejdstidSænkesIndkomst

Hvis lønnen falder

Arbejdstager tænker...ArbejdsudbudEffektDet er billigere at holde friSænkesSubstitutionJeg må arbejde mere for at opretholde min indkomstØgesIndkomst
Figur 1. Illustration af udbuddet af arbejdskraft. Op til en vis grænse vil højere løn føre til et øget udbud (substitionseffekt). Når lønnen over denne grænse vil højere løn føre til et mindre udbud (indkomsteffekt).
 • Arbejdsmarkedet kan inddeles i delmarkeder efter fag og/ eller geografisk placering, fx sygeplejersker i Nordjylland.
 • Arbejdsstyrken: Antallet af personer, der enten har et arbejde eller som søger arbejde.
 • Erhvervsfrekvens: Andelen af befolkningen i alderen 15-64 år (den erhvervsaktive alder), der er en del af arbejdsstyrken. Man kan både se på erhvervsfrekvensen for hele befolkningen eller for en bestemt befolkningsgruppe, fx mænd.
 • Beskæftigelsen: Fortæller hvor mange i befolkningen i den erhvervsaktive alder, der er i arbejde.
 • Fuld beskæftigelse: Når alle der ønsker at have et arbejde har et arbejde. Dvs. arbejdsløshed = 0. I realiteten vil der altid være midlertidige arbejdsløse, fx fordi de skifter job. I praksis er fuld beskæftigelse derfor, når arbejdsløshedsprocenten er på omkring 3-4 %.
 • Mismatch: Når udbuddet af arbejdskraft ikke matcher efterspørgslen på arbejdskraft, fx hvis der er mange arbejdsløse arki
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind