Konkurrenceevne

Hvad er konkurrenceevne?

 • Man kan både tale om en virksomheds og et lands konkurrenceevne:
  • En virksomheds konkurrenceevne er virksomhedens evne til at sælge sine produkter og ydelser ift. andre virksomheder.
  • Et lands konkurrenceevne dækker over, hvor gode et lands virksomheder samlet set er til at konkurrere mod virksomheder i andre lande.
 • Hvorfor vil lande gerne have en høj konkurrenceevne?
  • En høj konkurrenceevne fører til økonomisk aktivitet og beskæftigelse.
  • En høj konkurrenceevne bidrager til en positiv udvikling i betalingsbalancens løbende poster. Dvs. nedbringelse af udlandsgæld eller øget udlandsformue.
 • Hvad afgør et lands konkurrenceevne?
  • Tilfældigheder, fx landets råstoffer, opfindelser, krige, finanskriser, politiske beslutninger og teknologiske fremskridt.
  • Statens rolle. Staten kan opstille regler, lave investeringer eller indkøb, der kan påvirke konkurrenceevnen.

Konkurrencefaktorer

Priskonkurrenceevne

 • Priskonkurrenceevne er en virksomheds eller et lands evne til at konkurrere på prisen.
 • Prisen er den primære konkurrencefaktor.
 • Prisen afhænger af:
Løn
 • Lønnen er generelt set en af de største omkostninger ved produktionen af en vare. Lave lønninger gør produktionsomkostningerne mindre for virksomhederne, hvilket betyder, at prisen på produktet holdes nede.
 • Hvis danske lønomkostninger over tid stiger mere end udlandets, så forværres priskonkurrenceevnen. Hvis lønomkostningerne stiger mindre end udlandets, så forbedres priskonkurrenceevnen.
Produktivit...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind