Det økonomiske kredsløb

 • Model over strømme af varer, tjenester og penge ml. samfundets vigtigste økonomiske aktører.
Note: Sorte pile i figuren viser reale strømme (varer, arbejdskraft og tjenester), mens blå pile viser pengestrømme. Vi har grupperet strømmene, så du kan se, at hver ydelse har en modydelse, fx at virksomhederne får penge af husholdningerne for de varer virksomhederne sælger til husholdningerne.
 • Modellen illustrerer, at de forskellige dele af økonomien påvirker hinanden. Enhver indtægt er også en udgift og omvendt. Fx er skat en udgift for husholdningerne, men en indtægt for den offentlige sektor.
 • Modellen kan både bruges til at forstå, hvordan økonomien hænger sammen samt hvordan ændringer i en del af økonomien påvirker andre dele.
 • Fem økonomiske aktører: Husholdninger, virksomheder, offentlig sektor, banker og udlandet.
  • Husholdninger
   • Sælger deres arbejdskraft til virksomhederne og den offentlige sektor.
   • Modtager løn fra virksomhederne og den offentlige sektor.
   • Aktionærer køber aktier i virksomhederne.
   • Modtager profit fra virksomheder (hvis de er aktionærer).
   • Køber varer af virkso...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind