Komposition

Kaldes også opbygning.

Handlingen er bygget op som en rammefortælling

Novellens centrale begivenhed er Stine Bødkers anbringelse på byens fattighus, kaldet ”Kassen”. Det gør novellen tydeligt opmærksom på i begyndelsen: “Anledningen var vægtig nok; det var Stine Bødkers, der skulde paa "Kassen"”.

Stine Bødkers anbringelse danner rammen om en anden fortælling: fortællingen om forholdene på fattighuset. Der er så at sige en fortælling inde i fortællingen, og det kalder vi for en rammefortælling.

Skellet mellem de to fortællinger markeres formmæssigt. Fortællingen om Stine er i datid: “En Flok støjende Mænd og Karle, der havde samlet sig i Døren, søgte paa gemytlig Vis at tale hende tilrette”. Beskrivelserne af fattighuset er derimod i nutid: “De sidder nu her, ens i Dragt, med pletfrit Linned, og saa kæmmede og renvaskede, som de næppe nogen Sinde har tænkt at skulle blive det i denne Verden”.

Beskrivelserne af fattighuset udgør novellens midterste del. Vi får her at vide, hvordan fattighusets fysiske og sociale miljø er. Efter beskrivelserne skifter fortællingen tilbage til sit fokus på Stine Bødker: “Sandsynligvis havde heller ikke Stine Bødkers forstaaet tilstrækkelig at skatte dets sindrige Ventileringssystem og smukke arkitektoniske Linjer”. I denne del af novellen optræder en konflikt: Stine gør modstand mod sin anbringelse på fattighuset.

Konflikten afgøres, da Stine bindes på hænder og fødder og mod sin vilje bliver anbragt på fattighuset:

Men med et pludseligt Hastværk fik han ved Hjælp af et Par hosstaaende Karle Stines Hænder og Fødder bundne, hvorpaa hun hurtig af fire Mænd og under Skolebørnenes fornyede Skingren bares ud gjennem Døren.

Her afgøres Stines skæbne, og det er tydeligt, at der ikke længere er nogen vej tilbage. Hun taber kampen mod overmagten, og ingen hjælper hende. Kun smeden råber op, men han træder heller ikke til for at hjælpe....

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind