Sprog

Den sproglige stil er høj

Den sproglige stil i en tekst kan være høj eller lav. I ”Naadsensbrød” er stilen høj. Vi kalder den sproglige stil høj, hvis sætningerne er lange og komplicerede, indeholder komplicerede ord og generelt er formuleret på en måde, der ligger langt fra, hvordan vi taler i hverdagen.

Vi ser den høje sproglige stil i novellen i den måde, fortælleren beskriver miljøet på:

Nu skal man i Sandhed ogsaa kun vanskeligt kunne tænke sig noget mere fjærnt fra disse gamle, smudsige og stinkende Sogne-Fattiggaarde, hvor man i sin Tid stuvede Folk sammen paa maa og faa og lod dem leve efter Forgodtbefindende.

Her beskriver fortælleren noget meget simpelt på en meget kringlet og avanceret måde i en lang sætning. Der er fx lange ord som “Forgodtbefindende” og “Sogne-fattiggaarde”, og der går længe, før vi når til et punktum.

Fortællerstemmen markerer gennem sit sprog en vis distance til det miljø, der beskrives. Det ser vi fx her: “Til den Ende findes nede i Kjælderen en Række smaa, mørke, vel aflaasede Rum – "Brummerne" kaldet”. Fortælleren bruger citationstegn ved ordet “brummerne” og forklarer samtidig, hvad ordet betyder. Begge dele peger på, at “Brummerne” ikke er et ord, der normalt indgår i fortællerens egen sprogbrug. Det meget hverdagsagtige slangord ”Brummerne” er for lav en sproglig stil for fortælleren. Citationstegnene kan også markere, at fortælleren ikke forventer, det er et ord, der indgår i læserens sprogbrug.

Det samme er tilfældet med betegnelsen “Kassen”. Fortælleren forklarer, at “Dette er den folkelige Betegnelse for Herredets store, nyopførte Fattig- eller Arbejdshus”. Citationstegnene og den efterfølgende forklaring viser igen enten, at ordet ikke indgår i fortællerens normale sprogbrug, eller at fortælleren ikke forventer, at læseren normalt bruger dette ord (eller begge dele).

Virkning

Den sproglige stil er med til at give os et bestemt billede ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind