Analyse

Her kan du få et overblik over vores analyse af ”Naadsensbrød” af Henrik Pontoppidan. Novellen er typisk for det moderne gennembrud, fordi den kritisk skildrer en realistisk virkelighed.

De vigtigste personer i “Naadsensbrød” er Stine Bødker, beboerne på fattighuset, inspektøren og sognefogeden. Stine Bødker og beboerne repræsenterer 1800-tallets underklasse. Den væsentligste forskel på Stine og beboerne er, at Stine stadig har værdighed og viljestyrke, mens beboerne er blevet passive af deres behandling på fattighuset. Inspektøren og sognefogeden repræsenterer overklassen, der er magtfulde, kyniske og usympatiske.

Det fysiske miljø i “Naadsensbrød” er selve bygningen ”Kassen”. Den er beskrevet positivt. Det sociale miljø blandt beboerne er derimod fremstillet kritisk: Beboerne lever i frygt for inspektøren, og deres hverdag er præget af ensformighed og hårdt arbejde fra morgen til aften.

Sproget er litterært, fordi der bl.a. benyttes en høj sproglig stil. Novellen benytter sig særligt af billedsprog i beskrivelsen af beboerne. Billedsproget skaber en opfattelse af beboerne som en samlet enhed, der fungerer som en automatiseret maskine.

Fortælleteknikken gør, at vores fortolkning præges i en bestemt retning. Vi får sympati for underklassen samtidig med, at vi opfatter overklassens behandling af de fattige som absurd og kynisk. Det er bl.a. den kombinerede synsvinkel og den ironiske fortællestil, der gør, at fortælleteknikken bevæger vores læsning i en bestemt retning.

Kompositionen i “Naadsensbrød” har form som en rammefortælling. Først får vi indblik i Stine Bødkers liv og hører, at hun skal på ”Kassen”. Derefter får vi et grundigt indblik i forholdene på fattighuset, hvorefter fortællingen igen har fokus på Stine Bødker. Kompositionen har den effekt, at vi får forståelse for Stines situation og hendes modstand mod at blive anbragt på fattighuset.

”Naadsensbrød” har mange af de kendetegn, der er typiske for novellegenren. Den skiller sig ud ved at være en rammefortælling, hvor den indrammede, centrale del ikke har en handling, men er beskrivelse.

På de følgende sider får du hjælp til at analysere ”Naadsensbrød”. Vi har formuleret en række arbejdsspørgsmål. Dem vil vi anbefale dig at besvare selv, før du læser vores svar. I analysehjælpen forholder vi os til alle arbejdsspørgsmålene. Vi folder hver enkelt analytiske pointe ud og forklarer den grundigt.

Analysehjælpen kan både bruges til mundtlig forberedelse og til en skriftlig opgave.

Se også vores model til novelleanalyse:

Novelleanalyse

Denne analysemodel til noveller er tænkt som en hjælp til dig, der skal analysere en novelle i dansk. Den kan bruges som inspiration til alle typer af noveller, og den er god, uanset om du skal skrive opgave eller skal til eksamen.