Personkarakteristik

Beboerne på ”Kassen” skildres som maskiner

Beboerne på ”Kassen” er livstrætte og uden fremtid:

Der er altid noget eget uhyggeligt ved Synet af en saadan Forsamling af gamle, livstrætte Mennesker, hvem Tilværelsen intet længere har at byde – især, hvor Livets lange Kummer har sat saa dybe Mærker af Tilintetgjørelse som blandt disse

Beboerne er udslidte, gamle mennesker, der er endt på fattighuset, fordi de er blevet for svage til at “bære Livets Byrde”. De har svage hænder og krogede rygge. Beboerne er med andre ord fysisk prægede af deres hårde liv.

Beboerne beskrives som en ensartet masse. Vi hører om dem som en enhed og ikke som enkeltindivider. Vi siger, at de fattige beboere er en enhed, fordi de konsekvent omtales som “de” og ”dem”. “De” og “dem” henviser til beboerne som gruppe. Vi får ikke sat hverken ansigter eller navne på de enkelte beboere, og vi hører ikke om deres individuelle personligheder. Vi hører kun om gruppen som en helhed:

Ved et givet Tegn afmarscherer de derpaa ned til Køkkenlemmen, hvorfra de lidt efter stiger op med en Krukke forsigtig mellem Hænderne og Trækkene ligesom optøede af den varme, liflige Damp, der staar dem op om Næserne.

Beskrivelserne af beboerne som en ensartet gruppe giver os indtryk af, at de ikke længere har hver deres personlighed. De er i stedet en del af mængden. Manglen på individualitet giver os et indtryk af, at fattighuset er et sted, hvor folk bliver ensrettede. Beboerne på fattighuset får “slebet deres kanter”, som der står i novellen, så de ikke længere har individuelle personligheder. Når vi siger om nogen, at de har kant, så betyder det, at de skiller sig ud fra mængden og har unikke personlige træk. Her er det modsatte på spil - beboerne har ingen kanter tilbage.

Beskrivelserne af beboerne får os til at opfatte dem som én stor...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind