Naadsensbrød

I denne analysehjælp vil vi hjælpe dig med at forstå, analysere og fortolke novellen “Naadsensbrød”. Novellen er skrevet af Henrik Pontoppidan.

”Naadsensbrød” er en novelle, der handler om den fattige enke Stine Bødkers. Hun skal anbringes på det lokale fattighus. Vi får indblik i fattighusets forhold og dagligdag, og på grund af en ironisk fortællestil forstår vi, at forholdene er kritisable. Vi hører om Stines modstand mod anbringelsen og om sognefogedens magtanvendelse, der tvinger hende afsted.

”Naadsensbrød” er udgivet i tre forskellige versioner. Vores analysehjælp bruger versionen fra samlingen Fra Hytterne fra 1887. Analysehjælpen kan dog sagtens bruges til de andre udgaver.

Analysehjælpen begynder med et kort resumé af novellen. Analysehjælpen indeholder også et afsnit med baggrundsinformation. Her kan du finde information om novellens samtid, der kan være nyttige at kende til for at analysere novellen. Du får også information om forskellene på de versioner, novellen er udgivet i. Du kan derudover læse lidt om Henrik Pontoppidans forfatterskab.

Under afsnittet “Arbejdsspørgsmål til analysen finder du en liste med vejledende arbejdsspørgsmål, som du kan anvende, hvis du vil øve dig i at analysere selvstændigt.

Analysehjælpen består derudover af en grundig analyse af alle de punkter, der normalt indgår i en analysemodel. Analysen munder ud i en samlet fortolkning, der behandler novellens budskab og tema. Til sidst finder du et afsnit med en perspektivering af novellen.

Uddrag

Herunder kan du læse et  uddrag af vores analysehjælp:

 

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Naadsensbrød

[5]
Bedømmelser
 • 25-02-2020
  Givet af HHX-elev på 3. år
  konge
 • 24-11-2020
  Givet af 2.g'er på STX
 • 08-10-2020
  Givet af 3.g'er på STX
 • 06-10-2020
  Givet af 3.g'er på STX