Perspektivering

I det moderne gennembrud gør forfatterne op med romantikken, der var den dominerende litterære strømning indtil ca. 1870. Forfatterne i det moderne gennembrud mente, at de romantiske forfatteres livsholdning var virkelighedsfjern og idylliserede tilværelsen. Det ville forfatterne i det moderne gennembrud gøre op med ved at lade litteraturen tematisere samfundets problemer og sætte fokus på menneskets virkelige livsvilkår.

Begyndelsen til det moderne gennembrud dateres som regel til 1871, hvor Georg Brandes opfordrede datidens forfattere til at være kritiske og ”sætte problemer under debat”. Ifølge Brandes havde litteraturen en vigtig opgave, der var at italesætte samfundsproblemer og skabe oplæg til debat.

I slutningen af 1800-tallet levede mange mennesker under fattige forhold, og disse mennesker fik en stemme gennem litteraturen. Deres problemer skulle nu frem i lyset. Litteraturen satte derfor fokus på urimeligheden i ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind