Gær

Biologi C, B og A + Biotek A.

Gær er en betegnelse, som bruges om mange forskellige arter af svampe, der vokser som encellede organismer. Gærsvampe lever typisk af simple sukkerarter og findes i naturen derfor ofte på f.eks. frugt. Gærcellerne kan nedbryde sukkeret aerobt (dvs. med adgang til ilt) ved almindelig respiration. Gær kan dog også nedbryde sukkeret anaerobt (uden adgang til ilt) ved gæring. Restproduktet af sådan en gæringsproces er ethanol (alkohol).

I vores kompendium om mikrobiologi kan du læse mere om gærceller.