Hvad er respiration?

Biologi C, B og A + Biotek A.

Respiration giver energi til livsprocesser

Aerob (iltkrævende) respiration er cellers opbygning af ATP under forbrug af glukose og ilt. Man siger, at glukose forbrændes under forbrug af ilt. Respirationsprocessen danner desuden vand, kuldioxid og varme som biprodukter. 

Respirationsligningen ser således ud:

Figur 1. Nettoligningen ved respirationsprocessen.

Forbrændingen frigør energien i glukose. Energien bruges til at forbinde ADP og frie fosfationer (Pi) til ATP. Respiration er den mest almindelige måde at danne ATP på i levende organismer, og derfor er respirationen en af de allervigtigste biokemiske processer at kende, når du har Biologi eller Bioteknologi. Læg mærke til, at respiration foregår hele tiden i mange forskellige levende organismer – modsat fotosyntesen, som kun foregår i planter og kun i dagslys.

Aerob respiration er en proces, der ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind