Hvad er respiration?

Biologi C, B og A + Biotek A.…

...

Respiration giver energi til livsprocesser

Aerob respiration er cellers opbygning af ATP under forbrug af glukose og ilt. Respirationsprocessen danner desuden vand, kuldioxid og varme som biprodukter. 

Respirationsligningen er:

Glukoses reaktion med ilt er en forbrænding. Forbrændingen frigør energien i gl…

...

Respirationen sker i cytosollen og i mitokondrierne

Respirationsligningen dækker over mange forskellige delprocesser. En del af processerne sker frit i cellens cytosol (væsken inde i cellen). Størstedelen af respirationsprocessen sker dog i cellens mitokondrier.

Mitokondrierne er organeller med en ydre og en indre membran. Et mitokondrie har derfor to forskellige rum. Det inderste rum kaldes for matrix, mens rummet mellem de to membraner kaldes for …

...

Respiration minder om omvendt fotosyntese

Respirationen har næsten den omvendte reaktionsligning ift. fotosyntesen. Fotosyntesen opbygger glukose ud fra vand og kuldioxid, mens …

...

Organismer forbrænder andre stoffer end glukose

Levende organismer kan danne ATP ved forbrænding af mange andre organiske stoffer end glukose. Især andre kulhydrater samt fedtstoffer og til dels proteiner er også vigtige energikilder. Nedbrydning af stofferne i organismerne danner mellemprodukter, som også indgår i respirationen af glukose. Organismerne udnytter altså mange af de samme nedbrydningsmekanismer i deres celler, uanset om de nedbryder kulhydrat, fedtstof eller protein.

Nedbrydning af fedt, protein og andre kulhydrater end glukose er ikke en del af kernestoffet på Biologi eller Bioteknologi. Men det kan alligevel være nyttigt for dig at vide, at processerne er tæt forbundet. Se et overblik over metabolismen af de tre stofgrupper.…

...

Respirationens delprocesser

Her på siden har vi gennemgået de centrale træk ved respirationen. 

Hvis du har Biologi C eller B, skal du ikke kende andre oplysninger om respirationen end dem, du kan læse her på siden.

Hvis du har Bioteknologi A eller Biologi A, skal du kende respirationens overordnede delreaktioner: glykolysen, Krebs' cyklus og elektrontransportkæden.

Læs om respirationens delprocesser på næste side.…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind