Hvad er fotosyntese?

Biologi C, B og A + Biotek A.…

...

Fotosyntese omdanner lysenergi til kemisk energi

Fotosyntese er planters (og algers) produktion af glukose ud fra kuldioxid og vand. Planterne danner også ilt som et biprodukt af fotosyntesen. Processen drives af energi i sollys. Fotosyntesen kan derfor kun forløbe om dagen.

Fotosyntesens nettoligning er:

Fotosyntese indebærer, at planten opfanger lysenergien i sollys og omdanner energien til kemisk energi bundet i glukosemolekyler. Glukosemolekyler er derfor energiholdige. Planten kan lagre glukosen og bruge molekylerne som energikilde til at drive processer i planten. Planten kan også omdanne glukosen til stoffer, som udgør byggesten i planten. Det gælder f.eks. stoffet cellulose, som udgør en stor del af planter.

Figuren herunder opsummerer fotosyntesen. Planten optager vand fra jorden gennem rødderne og kuldioxid fra luften gennem bladenes spalteåbninger. Spalteåbninger er porer i bladene, der kan åbnes og lukkes, og som bruges til at udveksle gasser med atmosfæren. Den dannede ilt frigives også gennem spalteåbningerne.

Kilde: At09kg / CC BY 4.0. …

...

Energien fra glukose frigives ved respiration

Glukose kan dog ikke udnyttes direkte som en energikilde i levende organismers celler. Energien i glukose indbygges først i et andet energiholdigt molekyle, der hedder ATP. ATP kan drive de fleste energikrævende processer i organismen. ATP dannes ud fra glukose ved processen respiration. Læs om respirationsprocessen længere fremme i kompendiet.…

...

Lysprocessen og mørkeprocessen (Calvin cyklus)

Her på siden har vi gennemgået de centrale træk ved fotosyntesen. 

Hvis du har Biologi C eller B, skal du ikke kende andre oplysninger om fotosyntesen end dem, du kan læse her på siden.

Hvis du har Bioteknologi A eller Biologi A, skal du kende fotosyntesens to overordnede delreaktioner: lysprocessen og mørkeprocessen (Calvin cyklus).

Læs om lys- og mørkeprocessen på næste side.…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind