Hvad er fotosyntese?

Biologi C, B og A + Biotek A.

Fotosyntese omdanner lysenergi til kemisk energi

Fotosyntese er planters (og algers) produktion af glukose ud fra kuldioxid og vand. Samtidig danner planterne ilt som et biprodukt af fotosyntesen. Processen drives af energi i sollys. Fotosyntesen kan derfor kun forløbe om dagen.

Fotosyntesens nettoligning ser ud på denne måde:

Figur 1. Nettoligning for fotosyntesen.

Når planten udfører fotosyntese, opfanger planten lysenergien i sollys og omdanner energien til kemisk energi bundet i glukosemolekyler. Glukosemolekyler er derfor energiholdige. Planten kan lagre glukosen og bruge molekylerne som energikilde til at drive plantens livsprocesser. Planten kan også omdanne glukosen til stoffer, som udgør byggesten i planten. Det gælder f.eks. stoffet cellulose, som udgør en stor del af planter.

Glukose dannet ved fotosyntesen er på den måde udgangspunkt for plantens overlevelse. Organismer højere oppe i fødekæden er dog også afhængige af fotosyntesen, da organismerne æder organisk materiale, som planter har dannet ved fotosyntesen. Alle iltkrævende organismer har desuden brug for ilt fra fotosyntesen for at udføre respiration. Fotosyntesen er derfor en af de vigtigste processer for livet på jorden.

Figur 2 opsummerer, hvilke stoffer en plante optager og producerer under fotosyntesen. Planten optager vand fra jorden gennem rødderne og kuldioxid fra luften gennem bladenes spalteåbninger. Spalteåbninger er porer i bladene, der kan åbnes og lukkes, og som bruges til at udveksle gasser med atmosfæren. Den dannede ilt frigives også gennem spalteåbningerne.

 

Figur 2. Under fotosyntesen optager planter kuldioxid og vand og danner glukose og ilt. Den dannede ilt afgives til omgivelserne. Kilde: At09kg / CC BY 4.0

Fotosyntese sker i grønkorn

Fotosyntesen finder sted i organeller i planteceller, som kaldes grønkorn (eller kloroplaster). Grønkorn indeholder pigmentmolekyler, som er stoffer, der kan absorbere lys. Der fin...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind