Glykolyse

Biologi A + Biotek A.

Glykolysen er første trin i respirationen af glukose

Glykolysen er første trin i cellers aerobe (iltkrævende) respiration af glukose. Denne del af respirationen indebærer, at glukose omdannes til stoffet pyrovat. I modsætning til resten af respirationen af glukose kræver glykolysen ikke, at der er ilt til stede. Glykolysen er også første trin, når glukose nedbrydes ved gæring, som er en anaerob proces (dvs. ikke-iltkrævende). Hos mennesker resulterer gæring i produktionen af laktat.

Figur 1 illustrerer, hvordan pyrovat enten nedbrydes til laktat ved gæring eller forbrændes fuldstændigt ved aerob respiration.

Figur 1. Glykolysen er omdannelsen af glukose til pyrovat.

Hvis du vil vide mere om gæringsprocessen, kan du læse vores kompendium om gæring. På resten af denne side går vi i dybden med glykolysen, og hvordan glykolysen leder frem mod den videre aerobe respiration af glukose.

Glykolysen finder sted i cytoplasma

Glykolysen foregår i cellers cytoplasma – i modsætning til de efterfølgen...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind