Glykolyse

Biologi A + Biotek A.

Glykolysen er første trin i respirationen

Glykolysen er første trin i aerob respiration af glukose. Glykolysen omdanner glukose til stoffet pyruvat. Desuden dannes ATP, NADH og vand.

Glykolysens reaktionsligning er:

NAD+ er et coenzym, der fungerer som elektronacceptor. Reaktionen reducerer NAD+ til NADH + H+ (dvs., at NAD+ optager elektroner og H+-ioner). NADH er et energiholdigt molekyle, der bruges til produktion af ATP under elektrontransportkæden sidst i respirationsprocessen.

Glykolysen sker i cytoplasma

Glykolysen foregår i cellers cytoplasma, hvor resten af respirationen foregår i mitokondrierne:

Kilde: Zlir'a / CC BY 3.0.

Sådan forløber glykolysen

Her er alle delreaktionerne i glykolysen:

Kilde: Rozzychan / public domain.

Du behøver ikke kunne alle delprocesserne i glykolysen udenad, men du skal have overblik over glykolysens overordnede forløb. Afsnittet her opridser de væsentlige træk ved glykolysen.

Glykolysens tre første trin indebærer, at fosfatgrupper spaltes fra ATP. 2 ATP ned...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind