Fotosyntese

Biologi C, B og A + Biotek A.

Fotosyntese er planters produktion af organisk stof (glukose) og ilt ud fra uorganisk stof (kuldioxid og vand).

På de næste sider gennemgår vi, hvad du skal vide om fotosyntesen. 

Hvis du har Biologi C eller B, skal du kun kende fotosyntesens overordnede forløb. Du finder al information, du skal vide om fotosyntesen, på siden "Hvad er fotosyntese?".

Hvis du har Bologi A eller Bioteknologi A, skal du også kende fotosyntesens delprocesser (lysprocessen og mørkeprocessen).

Her kan du se et uddrag af teksten om fotosyntesens betydning

Glukose dannet ved fotosyntesen er udgangspunkt for plantens overlevelse. Organismer højere oppe i fødekæden er dog også afhængige af fotosyntesen, da organismerne æder organisk materiale, som planter har dannet ved fotosyntesen. Alle iltkrævende organismer har desuden brug for ilt fra fotosyntesen for at udføre respiration. Fotosyntesen er derfor en af de vigtigste processer for livet på jorden...

Her kan du se et uddrag af teksten om planters absorbering af lys

Fotosyntesen finder sted i organeller i planteceller, som kaldes grønkorn (eller kloroplaster). Grønkorn indeholder pigmentmolekyler, som kan absorbere lys. Planter har forskellige pigmentmolekyler, men pigmenter af typen klorofyl udfører en stor del af lysabsorptionen. Planters pigmentmolekyler absorberer dog ikke alt lys i det synlige spektrum. Næsten alt...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind