Fotosyntese

Biologi C, B og A + Biotek A.

Fotosyntese er planters produktion af organisk stof (glukose) og ilt ud fra uorganisk stof (kuldioxid og vand). Fotosyntesen danner det organiske stof og ilt, som levende organismer skal bruge til deres respiration. Fotosyntesen er derfor en af de vigtigste biokemiske processer, du skal arbejde med i Biologi eller Bioteknologi.

På de næste sider gennemgår vi, hvad du skal vide om fotosyntesen. Hvis du har Biologi C eller B, skal du kun kende fotosyntesens overordnede forløb. Du finder al information, du skal vide om fotosyntesen, på siden "Hvad er fotosyntese?". Hvis du har Bologi A eller Bioteknologi A, skal du også kende fotosyntesens delprocesser. Du skal derfor også læse siden om lysprocessen og mørkeprocessen.

  1. Hvad er fotosyntese?
  2. Lysprocessen og mørkeprocessen (Calvin cyklus)
  1.  

Her kan du se et uddrag af kompendiets tekst om, hvilke fysiske faktorer der påvirker fotosyntesen:

Planters fotosyntese kan variere meget og afhænger i høj grad af fysiske faktorer i omgivelserne. Herunder opridser vi, hvilke faktorer der især er med til at bestemme omfanget af planters fotosyntese.

Lysindstråling

Generelt gælder det, at jo mere lys en plante har til rådighed, des mere fotosyntese kan planten udføre. Lys er altså ofte den begrænsende faktor for fotosyntesen. Dvs., at lys tit er den ressource, som planten først udnytter fuldt ud, og som derfor forhindrer planten i at øge sin fotosynteseaktivitet yderligere. F.eks. vandmængde eller temperatur kan dog også være begrænsende faktorer.

En øget lysmængde er dog kun gavnligt for planten op til et vist niveau. På et tidspunkt er lyset kraftigt nok til at aktivere alle plantens klorofylmolekyler, og en yderligere øgning af lysindstrålingen har ikke nogen effekt. Meget kraftigt lys kan derimod skade planten.

Endelig har lysets sammensætning også betydning for fotosynteseaktiviteten. Vi har tidligere gennemgået, at klorofyl primært absorberer lys fra den røde og blå del af spektret for synligt lys. Planter kan derfor kun udføre fotosyntese, hvis der er lys til stede med disse bølgelængder. Lysets sammensætning er dog normalt ikke et problem for planter, der vokser i almindeligt dagslys.

Temperatur

Fotosyntesen reguleres af...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind