Elektrontransportkæden (respirationskæden)

Biologi A + Biotek A.

Elektrontransportkæden er respirationens sidste trin

Elektrontransportkæden (kaldes også respirationskæden) er sidste trin i den aerobe (iltkrævende) respiration af glukose. På de tre foregående sider her i kompendiet har vi gennemgået, hvordan glukose nedbrydes ved respirationens tre første trin: glykolysen, den oxidative decarboxylering og Krebs' cyklus.

Figur 1. Elektrontransportkæden producerer ATP ud fra produkterne fra resten af respirationsprocessen.

Produktet af de første tre processer er bl.a. et antal  NADH- og FADH2 -molekyler. I elektrontransportkæden bruges disse molekyler til at drive produktionen af ATP

Her i teksten kan du se, hvordan elektrontransportkæden forløber. Vi samler desuden op på respirationsprocessen ved at gennemgå det samlede energiregnskab og den overordnede reaktionsligning for aerob respiration af glukose.

Elektrontransportkæden sker over mitokondriernes indre membran

Elektrontransportkæden sker både i mitokondriernes matrix og i det intermembranøse rum mellem mitokondriets to membraner. Ved elektrontransportkæden opbygges en koncentrat...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind