Delprocesser

Biologi A + Biotek A.

Respiration er aerob (iltkrævende) forbrænding af glukose, som fører til produktionen af energiholdigt ATP. Energien i ATP kan efterfølgende drive mange forskellige energikrævende processer i celler. Respirationsprocessen er den vigtigste proces, du skal kende i kulhydratstofskiftet.

Respirationen består af disse fire delprocesser:

Bemærk, at din lærebog og din lærer måske lægger den oxidative decarboxylering ind under Krebs' cyklus, når I gennemgår respirationen. Den oxidative decarboxylering er den del af kulhydratstofskiftet, hvor pyrovat fra glykolysen nedbrydes, og der dannes acetyl-CoA, som skal indgå i Krebs' cyklus.

Her i kompendiet gennemgår vi den oxidative decarboxylering for sig selv, inden vi går videre til Krebs' cyklus. Vi synes, denne fremgangsmåde gør det nemmere at se på Krebs' cyklus som en cyklisk proces, hvor de samme stoffer bruges igen og igen. Det gør dog ingen forskel for respirationens forløb, om du ser på den oxidative decarboxylering som en selvstændig proces eller som en del af Krebs' cyklus.