Delprocesser

Biologi A + Biotek A.

Aerob respiration er forbrænding af glukose, som fører til produktionen af energiholdigt ATP. Energien i ATP kan drive mange forskellige energikrævende processer i celler.

Respirationen består af disse delprocesser:

Her er et uddrag af siden om glykolysen

Glykolysens tre første trin indebærer, at fosfatgrupper spaltes fra ATP. 2 ATP nedbrydes til 2 ADP + 2 Pi i glykolysens begyndelse.

Fruktose-1,6-bifosfat spaltes så til to ens molekyler2 glycerolaldehyd-3-fosfat-molekyler skal gennemløbe resten af glykolysen. Glykolysens sidste halvdel gennemløbes altså to gange, hver gang ét glukosemolekyle introduceres i begyndelsen af processen.

Vi ser på resten af reaktionstrinene og husker på, at disse processer gennemløbes to gange. Hver gang 1 glukosemolekyle nedbrydes i glykolysen, dannes 2 pyruvat-molekyler, 2 NADH + 2 H+, 2 H2og 4 ATP.

Begyndelsen af glykolysen forbrugte desuden 2 ATP. 2 ATP-molekyler er altså netto i overskud fra glykolysen. Vi har nu redegjort for reaktionsligningen:

Glykolysen er også første trin i gæring

Glykolysen er den eneste del af respirationen, der kan forløbe uden ilt. Glykolysen er også første trin, når glukose nedbrydes ved gæring, som er en metode, nogle celler kan bruge til at opbygge ATP uden at bruge ilt. Læs mere i vores kompendium om gæring...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind