Enzymers opbygning og cofaktorer

Biologi C, B og A + Biotek A.

Enzymer består primært af protein. Enzymer har desuden typisk brug for forskellige hjælpestoffer for at fungere korrekt. Disse hjælpestoffer kaldes cofaktorer.…

...

Protein udgør størstedelen af et enzym

Langt størstedelen af et enzym består af protein. Enzymets proteindel består af en eller flere kæder af aminosyrer, og aminosyrerne har hver især en bestemt ladning, rumlig struktur og polari…

...

Enzymer har brug for cofaktorer

De fleste enzymer har brug for en form for hjælpestof for at fungere korrekt. Disse hjælpestoffer kaldes for cofaktorer. Cofaktorer er ioner eller molekyler, der enten er bundet til enzymet eller fi…

...

Typer af cofaktorer (Bio B & A + Biotek A)

Der findes disse typer af cofaktorer:

  • Uorganiske cofaktorer, typisk metalioner, som er bundet til enzymet.
  • Coenzymer, der er organiske hjælpemolekyler, som ikke er tæt bundet til enzymet.
  • Prostetiske grupper, der er organiske molekyler, som indgår i selve enzymets opbygning.

De tre betegnelser bruges dog lidt forskelligt i forskellige lærebøger. Nogle steder bruger man f.eks. udelukkende betegnelsen cofaktorer om metalioner og ikke om alle typer af hjælpestoffer. Indimellem regnes prostetiske grupper også for en type co…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind