Formidling og sprog

I dette afsnit kigger vi på kravene til sprog og formidling i et essay. Det er vigtigt, at du overholder kravene, så du rammer genren korrekt.     

Afsender og modtager

I et essay skriver du som dig selv. Det vil sige en gymnasieelev med en faglig og personlig stemme.

Den faglige stemme trækker på din viden fra dansk og andre fag. Den udfolder du ved at bruge fagbegreber og faglig viden. Ligeledes er din evne til at citere, dokumentere og sammenfatte viden korrekt en væsentlig del af din faglige stemme.

Den personlige stemme udfolder du på flere måder. Indholdsmæssigt kan du vise en personlig stemme ved at inddrage dine egne eksempler og synspunkter. Den personlige stemme kommer også frem ved at du skriver “jeg”, og ved at du i metakommentarer viser, at du tænker og reflekterer. Du kan desuden vise din personlige stemme ved at bruge et kreativt og originalt sprog.

Modtageren af dit essay er en person, som har en almen interesse i emnet, og er interesseret i dine overvejelser og refleksioner. Din modtager har en basisviden om danskfaglige begreber og emner, så dem behøver du ikke at forklare fra bunden. Til gengæld skal du bruge begreberne til at skabe en dybere forståelse for emnet hos modtageren.

Modtageren har ikke læst teksterne. Selvom du ikke skal lave et referat eller resumé af teksterne, skal du altså skrive på en måde, så modtageren kan følge din tankerække uden at sidde med teksten foran sig.

Sproget i dit essay

Essayet stiller særlige krav til dit sprog. Overordnet er det præget af en reflekterende skrivehandling, som kan sammenlignes med en samtale med dig selv, hvor du tænker højt, overvejer ting og undrer dig. Essayet bygger altid på et konkret materiale, som du skal tage udgangspunkt i. Så det at reflektere handler om, at du undersøger synspunkter, problemstillinger og konkrete eksempler og bruger dem som trædesten til generelle og almene overv...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind