Trin 2: Tag noter og lav disposition

Det andet trin i opgaveprocessen handler om at finde dit fokus på emnet. Her planlægger du, hvad du kan komme ind på i opgaven, og du begynder at strukturere den.

Find dit fokus

Et essay stiller store krav til dine selvstændige bidrag. Derfor bør du bruge tid på at overveje hvilke indgangsvinkler, eksempler, spørgsmål og synspunkter, som kan være relevante for dig at inddrage i opgaven. Her kan du bruge teknikker som brainstorm eller hurtigskrivning.

Nøglen til at skrive et godt essay er, at du kombinerer teksternes synspunkter, eksempler og pointer med dine egne overvejelser om emnet. Du skal altså ikke kun finde ud af, hvad teksterne siger om emnet, men også hele tiden overveje hvilke faglige og personlige erfaringer eller synspunkter, du selv kan bidrage med. Især konkrete eksempler tæller meget op i vurderingen.  

Lav brainstorm eller hurtigskrivning

At lave en brainstorm eller hurtigskrivning kan være en god metode til at komme på nogle gode idéer til indholdet af din opgave. Brug opgavens emne som overskrift.

Til overskriften kan du så sætte eksempler på fra teksterne, dine egne indfald, spørgsmål til emnet osv. Det er ikke et krav, at du skal bruge alle de ting, du skriver op. Nogle gange vil du kun komme til at bruge 1-2 af dem og ikke flere i din endelige opgave. Men det er fint at have dem alle i spil, mens du arbejder med at idéudvikle.

Nedskriv så alle dine overvejelser i en brainstorm i stikordsform eller som hurtigskrivning i 5 minutter. Se eller læs tingene igennem, hvor du markerer gode pointer, eksempler og ideer, som kan bruges i opgaven. Det skulle gerne give dig en masse gode idéer og indfald, som du så kan sortere i for at finde dit fokus.

Bestem dig for dit fokus på emnet

Det er vigtigt for dit essay, at det klart er udtryk for et fokus, som du selv har valgt. Et fokus kan være en bestemt problemstilling eller et træk ved emnet, som du vil undersøge særligt i dit essay. Med et klart fokus kan du sætte en dagsorden for dit essay. Jo mere originalt og selvstændigt dit fokus er, desto bedre er det.

Du vil ofte kunne finde et fokus ud fra dine notater eller din brainstorm. Hvilke problemstillinger, perspektiver og delemner er særligt...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind