5 trin til at skrive et essay

Her giver vi dig en god trin-for-trin-model til at udarbejde et essay i Dansk på HHX. Du får hjælp til hele processen, fra du læser opgaveformuleringen og teksterne, til du har skrevet den færdige opgave.

Vejledningen er delt op i fem trin

Trin 1 hjælper dig med at få styr på, hvad du skal i essayet, og hvad teksterne handler om. Trinnet starter med gennemgå de instruktioner, som du får i din opgaveformulering. Det er et vigtigt trin, som sætter retningen for resten af dit arbejde.

Trin 2 giver dig gode råd om, hvordan du kan finde dit eget fokus på opgaven, arbejde grundigt med teksterne og få lavet en disposition for dit essay. Med trin 2 får du planlagt, hvad du skal have med i opgaven.

Trin 3 handler om at skrive essayets hoveddel, hvor du skal reflektere over emnet ud fra teksternes synspunkter og eksempler.

Trin 4 handler om at få skrevet en god indledning og afslutning, så hele dit essay kommer til at hænge sammen.

Trin 5 handler om korrektur og redigering af dit essay. Her får du gode råd om at skabe logiske overgange, stramme op på indholdet og undgå sproglige og grammatiske fejl.

Vi uddyber de 5 trin på de næste sider, hvor du får grundig hjælp til alle delene. Trinene vil i praksis ofte overlappe hinanden. Fx er det tit nødvendigt at gå tilbage og læse noget i teksterne, mens man skriver opgaven. Det kan også være, at du undervejs i skrivningen af hoveddelen får ideer til at skrive indledningen eller afslutningen, og så gør du selvfølgelig bare det.