Trin 1: Læs og forstå opgaveformuleringen

At forstå opgaveformuleringen og vide, hvad du skal i opgaven, er det første trin i processen med dit essay. Trinnet handler også om at forstå teksterne. Det er et meget vigtigt trin, fordi rammerne for dit essay sættes af opgaveformuleringen og teksterne. Til eksamen, hvor du har 5 timer, er det godt at sætte ½ time af til dette trin.

Opgaveformuleringen nævner emne og tekster

Først skal du læse opgaveformuleringen rigtig grundigt. Her får du de informationer, som du skal bruge til at skrive dit essay ud fra. Du skal notere dig opgavens  emne  og hvilke tekster, du skal inddrage.

Vi viser her et eksempel på en autentisk opgaveformulering. Derefter gennemgår vi, hvad du konkret skal bide mærke i, når du læser en opgaveformulering til et essay.

Opgave 5

Skriv et essay om menneskets forhold til naturen. Inddrag en eller flere af teksterne (tekst 6, 7, 8 og 9) og eksempler på fremstillinger af naturen i dansk skønlitteratur.

Tekstgrundlag:

Tekst 6: P. J. Larsen: ”Billede af Livet i en sjællandsk Bondegaard ved Middagstid”. Oliemaleri, 80 x 105 cm, 1852.

Tekst 7: Kathrine Ærtebjerg: ”Bagerjomfruens drøm”. Oliemaleri, 200 x 300 cm, 2005.

Tekst 8: Allan Otte: ”Ophobning”. Akrylmaleri, 205 x 260 cm, 2010.

Tekst 9: Landbrug og Fødevarer: ”Vi er blandt de bedste i verden til grisevelfærd, og i år bliver vi endnu bedre”. Annonce indrykket i en række danske dagblade, januar 2018.

Essay

I et essay skal du skrive om og reflektere over et emne på en undersøgende og nuanceret måde. Din fremstilling skal indeholde både konkrete eksempler og betragtninger på et højere abstraktionsniveau.

Dit essay skal være kendetegnet ved en klar kompositorisk idé samt en selvstændig og sproglig bevidst stil.

I dit essay skal du anvende relevant danskfaglig viden og forholde dig til væsentlige elementer i tekstgrundlaget.

Hvad er det overordnede emne?

Emnet for et essay er altid angivet som første del af opgaveinstruksen. I dette tilfælde er det ”menneskets forhold til naturen”

Det kan virke simpelt, men det er meget vigtigt, at du markerer dette emne, og har det i tankerne hele vejen i din opgaveproces....

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind