Spørgsmål 2

Sammenlign de syn på velfærdsstatens udfordringer og håndteringen af dem, der kommer til udtryk i bilag B1, B2 og B3. I sammenligningen skal du anvende viden om den danske velfærdsstat.

Nedenfor gennemgås hvordan bilag B1, B2 og B3 har forskellige syn på velfærdsstatens udfordringer. Bilagene er uenige om velfærdsstatens position i  den globale konkurrence, og hvordan udfordringerne kan håndteres.

Velfærdsstatens udfordringer

Økonomisk pres på velfærdsstaten

Bilag B1 og bilag B2 er enige om, at velfærdsstaten har økonomiske udfordringer, men er uenige om hvilke og hvordan de er skabt.

Bilag B1 fremfører, at velfærdsstaten er udsat for en global konkurrence, som et nyt ufravigeligt vilkår. Økonomisk globalisering lægger et pres på nationalstaterne ved at udsætte dem for global konkurrence. Den øgede konkurrence har gjort det umuligt at finansiere de nuværende udgifter til velfærdsstaten, som derfor må forandres til en form for konkurrencestat. Det økonomiske pres viser sig også ved globaliseringens krav om bedre uddannet arbejdskraft og fleksibilitet, idét “stilstand er den visse død”.

Bilag B2 er enig i, at globaliseringen medfører krav om fleksibel og veluddannet arbejdskraft. Kravet gælder dog alle stater, og særligt den universelle velfærdsstat er god til at opfylde kravene: “Globaliseringens udfordringer har den nordiske velfærdsmodel været indrettet på fra fødslen”. Derfor er fleksibilitet og uddannelse en udfordring som den ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind