Delopgave B: Velfærds­statens udfordringer

Her finder du vores eksempelbesvarelse af delopgave B: Velfærdsstatens udfordringer, der blev stillet i eksamenssættet "Nye tider" d. 31. maj 2018. Du kan bruge besvarelsen som inspiration til din egen besvarelse. 

Opgaveformuleringerne lyder:

"2. Sammenlign de syn på velfærdsstatens udfordringer og håndteringen af dem, der kommer til udtryk i bilag B1, B2 og B3. I sammenligningen skal du anvende viden om den danske velfærdsstat.

3. Diskutér, hvilke styrker og svagheder den universelle velfærdsmodel har i en globaliseret økonomi. Diskussionen skal tage udgangspunkt i bilag B4, og du skal anvende viden om globalisering og ideologier."

Du kan læse om velfærdsstatens udfordringer i vores kompendium om velfærdsstaten.

Uddrag fra spørgsmål 3

Styrke 1: Strukturel konkurrenceevne

Bilag B4 angiver at den universelle velfærdsmodel skal reformeres for at kunne opnå et konkurrencedygtigt lønniveau. Den universelle velfærdsmodel fremmer dog en anden del af konkurrenceevnen end lønkonkurrenceevnen, hvilket ikke nævnes i bilaget. Den strukturelle konkurrenceevne består blandt andet af uddannelsesniveauet i arbejdsstyrken og infrastrukturens effektivitet. Den universelle model fremmer disse faktorer, ved at sørge for investeringer i infrastruktur, og støtte til uddannelse.

Socialdemokratismen kan desuden formulere et argument for at den høje grad af lighed i den universelle velfærdsmodel øger den institutionelle konkurrenceevne. Den høje lighed i de nordiske lande påvirker den generaliserede tillid, som også er høj i samme lande. Generel tillid kommer til udtryk ved at folk stoler på folk de ikke kender. Generel tillid har en række økonomiske fordele, f.eks. lavere transaktionsomkostninger ved handel, hvilket kan være en konkurrencemæssig fordel. Den generelle tillid indgår i den institutionelle konkurrenceevne, fordi tilliden giver gode rammebetingelser i den globale konkurrence.

Styrke 2: Flexicurity

Bilag B2 peger på en række styrker ved den universelle velfærdsstat ift. den globale konkurrencesituation. Velfærdsstaten sikrer blandt andet gennem flexicurity-modellen en fleksibel arbejdskraft. Fleksibiliteten kommer af, at arbejdstagerne går med til at have en lav jobsikkerhed, fordi de er sikret af sociale ydelser, hvis de bliver arbejdsløse. Samtidigt er arbejdsgiverne ikke så betænkelige ved at ansætte nye medarbejdere, fordi de hurtigt kan fyres igen. Dermed kommer flere i job når opsving i økonomien er undervejs, og flere fyres hurtigere når der er nedgang i økonomien. På den måde undgår arbejdstagere at gå arbejdsløse for lang tid, selvom der er opsving i økonomien, og virksomheder undgår at deres udgifter er uholdbare i krisetider. Det giver samlet set et fleksibelt arbejdsmarked, hvilket er en fordel i den globale konkurrence...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Delopgave B: Velfærdsstatens udfordringer

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.