Spørgsmål 3

Diskutér, hvilke styrker og svagheder den universelle velfærdsmodel har i en globaliseret økonomi. Diskussionen skal tage udgangspunkt i bilag B4, og du skal anvende viden om globalisering og ideologier.

Denne besvarelse diskuterer styrker og svagheder for den universelle velfærdsmodel i en globaliseret økonomi, under inddragelse af socialdemokratismen og liberalismen.

Den universelle velfærdsstats svagheder

Bilag B4 fremhæver en række forhold, der sætter den universelle velfærdsmodel under pres. Flere af forholdene er en konsekvens af den stigende økonomiske globalisering.

Svaghed 1: Statsbudgettet er følsomt overfor indvandring

Globaliseringen består af en øget mobilitet af arbejdskraft og varer, og derfor vil lande med den universelle velfærdsmodel kunne opleve større indvandring. De høje sociale ydelser, som den universelle velfærdsmodel tilbyder, kan derfor få de offentlige udgifter til at stige markant, hvis indvandrere og flygtninge kommer til Danmark, og ikke kommer direkte i job. Da de universelle ydelser og det høje offentlige serviceniveau kræver store offentlige udgifter, bliver det en særligt stor udfordring for universelle velfærdsstater at balancere budgettet.

Som modargument til svaghed 1 kan bilag B2 inddrages. I bilag B2 indvender professor i statskundskab Jørgen Goul Andersen, at Danmark er et af de eneste lande der opfylder budgetreglerne der er formuleret til ØMU-lande. Det kan være et argument for at den universelle model - måske endda i særlig grad - kan holde statsbudgettet i balance. Da globaliseringen er i gang og Danmark indtil videre ikke har økonomiske problemer med ny arbejdskraft, statsbudget eller gæld, er frygten for et økonomisk pres mod velfærdsstaten overdrevet, ifølge bi...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind