Spørgsmål 2

Undersøg, i hvor høj grad påstandene i bilag B1 om ukrainernes og danskernes værdifællesskab kan understøttes af materialet i bilag B2 (figur 1, figur 2, tabel 1, tabel 2 og tabel 3). Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger, og du skal anvende viden om demokrati og ligestilling mellem kønnene.

Hvad skal du undersøge? Du skal undersøge om de påstande, der præsenteres i bilag B1 om ukrainernes og danskernes værdifællesskab kan bekræftes af bilag B2.

Hvad vil det sige at undersøge? Du kan læse om, hvordan man skriver en undersøgelse i vores guide til skriftlig eksamen i Samfundsfag.

Hvilken viden skal du anvende? Du skal anvende viden om demokrati og ligestilling mellem kønnene.

Beregninger? Du bliver bedt om at understøtte din undersøgelse med relevante beregninger. Du kan læse om, hvilke beregninger man typisk laver i Samfundsfag i vores kompendium om kvantitativ analyse.