[1]

Delopgave B: Ukrainernes og danskernes værdifællesskab

Her finder du vores opgavehjælp til Delopgave B: Ukrainernes og danskernes værdifællesskab i eksamenssættet “Ukraine”, der blev brugt til eksamen i Samfundsfag A på STX d. 23. maj 2023.

Opgaveformuleringen lyder:

Spørgsmål 2. Undersøg, i hvor høj grad påstandene i bilag B1 om ukrainernes og danskernes værdifællesskab kan understøttes af materialet i bilag B2 (figur 1, figur 2, tabel 1, tabel 2 og tabel 3). Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger, og du skal anvende viden om demokrati og ligestilling mellem kønnene.

Spørgsmål 3. Diskutér, hvilke muligheder og begrænsninger civilsamfundet har for at integrere ukrainerne i det danske samfund. Diskussionen skal tage udgangspunkt i bilag B3, og du skal anvende viden om stat, marked og civilsamfund.

Her kan du se et uddrag fra siden Hjælp til at besvare spørgsmål 2

Vi kan se, at den største forskel på danskere og ukrainere i forhold til kønsroller er i deres syn på, hvorvidt mænd er bedre politiske ledere end kvinder. Denne påstand er 47 % af ukrainere enige i, mens det kun gælder for ca. 9 % af danskerne. På dette punkt har ukrainerne altså et markant mere traditionelt kønsrollemønster. 

Generelt tegner tabel 3a et billede af, at ukrainerne har mere traditionelle kønsroller end danskere, hvor kvindens rolle er i hjemmet, mens mænd ses som forsørgere og ledere. Ca. 28 % af ukrainere mener, at børn lider, når deres mor er på arbejdsmarkedet. Den holdning deler ca. 9 % af danskere. Ligeledes mener ca. 30 % af ukrainere, at mænd er mere berettiget til et job end kvinder, hvis der er jobmangel. Kun ca. 2 % af danskerne er enige i dette. Endelig mener ca. 15 % af ukrainere, at det er vigtigere for drenge at gå på universitet end kvinder. Ca. 2 % af danskerne har denne holdning.

Tabel 3a bekræfter altså påstanden om, at ukrainerne har mere traditionelle kønsroller end danskere. Dog er det vigtigt at pointere, at et flertal af ukrainere er uenige i disse påstande - og med undtagelse af påstanden om politiske ledere, så er der tale om et stort flertal. Man kan altså ikke konkludere, at ukrainere ikke går ind for ligestilling. Der er bare en mindre andel ukrainere end danskere, som går ind for ligestilling.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Delopgave B: Ukrainernes og danskernes værdifællesskab

[1]
Bedømmelser
  • 28-02-2024
    Givet af 3.g'er på STX