Spørgsmål 3

Diskutér, hvilke muligheder og begrænsninger civilsamfundet har for at integrere ukrainerne i det danske samfund. Diskussionen skal tage udgangspunkt i bilag B3, og du skal anvende viden om stat, marked og civilsamfund.

Hvad skal du diskutere? Du skal diskutere civilsamfundets muligheder og begrænsninger for at integrere ukrainere i det danske samfund. Civilsamfundet er en betegnelse for de sociale netværk og fællesskaber i samfundet, der ikke er en del af staten eller markedet. 

Hvordan skriver man en diskussion? Du kan læse om, hvordan man skriver en diskussion i vores guide til skriftlig eksamen i Samfundsfag.

Hvilken viden skal du anvende? Du skal anvende viden om stat, marked og civilsamfund. Det kan du eksempelvis gøre ved at komme ind på rollefordelingen mellem de tre aktører.