Hjælp til at forstå bilag B1 og B2

Vi ved fra opgaveformuleringen, at vi skal undersøge om de påstande, B1 præsenterer om ukrainernes og danskernes værdifællesskab, kan understøttes af det statistiske materiale i bilag B2. Vi kigger derfor efter følgende:

  • Påstande om ukrainernes og danskernes værdifællesskab i bilag B1.
  • Påstande B2 kan være med til at belyse.

B1

Vi har valgt kun at medtage de påstande, der kommer fra Svend-Erik Skaaning og Jakob Tolstrup. Det har vi gjort, da vi formoder, at man har valgt at interviewe dem, fordi de er eksperter. Vi tager derfor ikke de påstande med, der implicit er i journalistens spørgsmål.

Når vi læser bilaget, lægger vi overordnet mærke til tre påstande om ukrainernes og danskernes værdifællesskab:

  1. Ukrainerne er ikke lige så demokratisk sindede som danskerne. Svend-Erik Skaaning siger direkte at: “ukrainerne [er] ikke lige så demokratisk sindede som danskerne”.
  2. Ukrainerne har mere traditionelle kønsroller end danskerne. Kønsroller er sociale roller. Til kønsroller er der knyttet forventninger og krav fra omgivelserne om, hvordan “rigtige” mænd og kvinder opfører sig. Traditionelle kønsroller er eksempelvis, at det er manden, som skal forsørge familien, mens kvinden skal passe børn. Vi kan se påstanden her: “Det er for eksempel en udbredt holdning i Ukraine, at det er mændene, som forsvarer hjemmet og styrer udadtil, mens kvinderne passer børnene. Generelt kan vi sige, at det er et samfund baseret på mere traditionelle kønsrollemønstre, end vi har i Danmark.”
  3. Ukrainerne har en større modvilje mod homoseksualitet end danskerne. Ifølge bilaget hænger forskellen mellem ukraineres og danskeres holdning til homoseksualitet sammen med synet på kønsroller i de to lande.

Derudover mener vi også, at bilaget indeholder en fjerde påstand om Ukraine, som dog ikke handler om værdifællesskabet mellem Ukraine og Danmar...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind